Enter / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
  
ABOUT NEWSLETTER NEWS LINKS FORUM DATABASE RSS SLOVENSKO
Advanced Search
Poll archives

Add to your site!

on this site

Disclaimer

Ljubljana, Slovenija
Event dates: 2014
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo
Fotografija leta 2014
 
vabilo k prijavam na natečaj
http://www.emzin.si/sl/photography-of-the-year/

Razpisni pogoji:

• natečaja se lahko udeleži kateri koli avtor s stalnim bivališčem v Sloveniji;

• tema natečaja je poljubna;

• avtor predloži serijo fotografij z najmanj 3 in največ 10 črno-belimi ali barvnimi fotografijami poljubnega formata;

• upoštevana bodo dela, ki so nastala v obdobju od vključno leta 2012 do danes;

• natečaj je anonimen, zato udeležence prosimo, da upoštevajo navodila za pripravo serij fotografij.
 

Navodila za pripravo serij:

• vsaka serija fotografij naj ima šifro, s katero se udeležujete natečaja;

• fotografije znotraj serije opremite z letnico nastanka, zaporedno številko in šifro serije;

• k vsaki seriji priložite zaprto kuverto, označeno s šifro;

• v kuverti naj bo seznam s podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefon, e-pošta) in fotografijah (naslov, letnica nastanka, zaporedna številka); posebej navedite, v kolikor kandidirate za reportažno fotografijo;

• avtorji reportažnih fotografij navedite okoliščine nastanka fotografij: kdo, kdaj, kaj, kje, zakaj;

• predložite lahko več vsebinsko zaokroženih serij, vsaka serija pa naj bo predložena v svoji kuverti in naj ima svojo šifro.

Vse prispele fotografije bo pregledala in ocenjevala mednarodna strokovna žirija v sestavi:

Darko Bandić, fotoreporter, Zagreb;

Metka Dariš, art direktorica revije Emzin, Slovenija;

Peter Granser, fotograf, Avstrija/Nemčija;

Evžen Sobek, fotograf, Češka;

Sarival Sosič, kustos in muzejski svetnik, Slovenija.
 

Fotografij, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, žirija ne bo ocenjevala. Vse odločitve žirije so dokončne in nepreklicne.

Razglasitev rezultatov natečaja in podelitev nagrad bo 20. februarja 2014 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Nagrajene fotografije bodo razstavljene v prvem preddverju Cankarjevega doma od 20. februarja do 20. marca 2014.

Avtorji zadržijo avtorske pravice za predložena dela.

Udeleženec dovoljuje organizatorju natečaja uporabo poslanih fotografij izključno v promocijske namene natečaja.

Fotografije pošljite ali osebno prinesite do vključno 14. januarja 2014 na naslov: Emzin, Metelkova 6/II, 1000 Ljubljana s pripisom za foto natečaj. Osebna dostava: 14. januar 2014 do 16. ure. Veljale bodo tudi pošiljke s poštnim žigom 14. januar 2014.

S fotografijami bomo ravnali pazljivo, za morebitne poškodbe med transportom ne odgovarjamo.
 

Nagrade:

1. nagrada v vrednosti 500 EUR (oprema in storitve), podeljuje podjetje FotoFormat d.o.o.

2. nagrada v vrednosti 300 EUR (storitve), podeljuje podjetje Vidal d.o.o.

3. nagrada v vrednosti 100 EUR (storitve), podeljuje podjetje FotoFormat d.o.o.

Posebna nagrada za reportažno fotografijo: v vrednosti 500 EUR (storitve), podeljuje Studio Černe.

 

Koledar:

• sprejem fotografij: do vključno 14. januarja 2014

• pregled in izbor: do 22. januarja 2014

• razglasitev rezultatov: 20. februar 2014 v Cankarjevem domu, Ljubljana

• razstava nagrajenih fotografij in fotografij iz ožjega izbora: od 20. februarja do 20. marca 2014 v prvem preddverju Cankarjevega doma, Ljubljana

• vračanje del: osebni prevzem fotografij ali proti vračilu stroškov pakiranja in poštnine po pošti do 19. aprila 2014

 
Deadline: 14/01/14
 
Contact:
Emzin, Zavod za kreativno produkcijo
Metelkova ulica 6/II
1000 Ljubljana
Slovenija
phone: 031 685 067, 01 430 35 44, 01 430 35 40
emzin@guest.arnes.si
http://www.emzin.si/
Source:  emzin

Disclaimer

NEW IN DATABASE (last 10 news)
last update
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Deadline: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 more
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Deadline: 23/01/14 at 12 p.m - registration date more
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Deadline: 26/01/14 more
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Deadline: 16/02/14 more
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Deadline: 15/01/14 more
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Deadline: 31/01/14 more
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Deadline: 14/01/14 more
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Deadline: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video more
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Deadline: 09/12/13 more
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Deadline: 27/11/13 more
 
Last 100 news