Print Page | Close Window

SKICE NE DAMO!

Printed From: Artservis
Category: Mobilnost / Mobility
Forum Name: Rezidence / Artists Residencies
Forum Discription: razpisi / calls, tenders
URL: http://www.artservis.org/forum/forum_posts.asp?TID=2261
Printed Date: 25.5.2020 at 22:32


Topic: SKICE NE DAMO!
Posted By: Irena Polanec
Subject: SKICE NE DAMO!
Date Posted: 29.1.2013 at 00:15
DOVOLJ JE SPRENEVEDANJA, SKICIRAJMO SI BOLJŠO PRIHODNOST!

http://zaskico.wiki.ljudmila.net/

Združevanje in ukinjanje institucij, prestrukturiranje denarja iz znanstveno raziskovalnega in kulturnega Sektorja postajajo stalna praksa slovenske politike. Pod pretvezo varčevanja se minister Turk avtoritativno polašča upravljanja z znanostjo, kulturo in njenimi delavci.

Ukinitev slovenskega kulturno-informacijskega centra SKICA je domina v nizu hegemoničnih odločitev, ki ne glede na rezultate tega projekta, vidi v ukinitvi olajšanje zaradi političnih interesov.

Skica je bila namreč ustanovljena leta 2010 na osnovi tripartitnega dogovora med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve.

Financiranje projekta skica je v enoletnem obdobju obrodilo sadove, saj se je z njo pozicija in promocija slovenske kulture na Dunaju vidno ojačala.

Združevanje SKICE in Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju je manipulacija trenutne politike, saj je ustvarjanje kulturnega miljeja, ki ga krepi SKICA, nekaj povsem drugega kar ustvarja Slovenski znanstveni inštitut.

Obenem, ko je MIZKŠ sprejel Nacionalni program za promocijo kulture, ga v isti sapi zanika.

Ukinitev SKICE pomeni samo še en korak uničevanja raznovrstnosti, kar je škodljivo in nesprejemljivo za vse, ki kulturo ustvarjamo in za vse, ki jo dobiva(m)jo.

http://zaskico.wiki.ljudmila.net/Print Page | Close Window