Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2014
 
Mestna občina Ljubljana
Javni razpis MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov za leto 2014
 
poziv k prijavam
www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava
 

Predmet razpisa so znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti.

Znanstveni in strokovni tisk:

- Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki obravnavajo vprašanje življenja v Ljubljani, njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so pomembne za promocijo Ljubljane: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znanstvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.

Znanstveni in strokovni posveti:

- Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani na vprašanja življenja v Ljubljani, njenega razvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljubljano in ki pomembno prispevajo k njeni promociji. Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasneje do 18. novembra 2014, kar pomeni, da mora MOL končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na razpis:

Prijavitelji so lahko za:
- znanstveni in strokovni tisk: založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, ki imajo registrirano založniško dejavnost
- znanstveni in strokovni posveti: javni zavodi, nepridobitne organizacije

Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in strokovnega tiska:

- pomen in aktualnost vsebine za MOL,
- ugled avtorja(-ev) publikacije,
- delež sofinanciranja s strani drugih subjektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov:

- pomen in aktualnost tematike,
- ugled vabljenih udeležencev,
- neposredna koristnost vsebine za MOL,
- pričakovana odzivnost,
- racionalna in varčna izvedba.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji projektov znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov za leto 2014 je 19.000,00 EUR. MOL si pridružuje pravice do spremembe višine sredstev, v primeru da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2014.

 
Razpisni obrazec
Rok prijave: 02/12/13 - poštni žig
 
Kontakt:
Mestna občina Ljubljana
Simona Berden
p.p. 25
1001 Ljubljana
Slovenija
tel: 01/306 46 57
fax: 01/306 13 47
simona.berden@ljubljana.si
www.ljubljana.si
Vir podatka:  CNVOS

Opozorilo

NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti