Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


ARTSERVIS SE ZAUSTAVLJA!

Zaradi težav s financiranjem začasno prekinjamo delo na Artservisu.  večNasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2013
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih glasbene umetnosti v letu 2013
 
ki jih bo sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi
 
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov:
- nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 oz. prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-2010-2013, 
- javnih zavodov, ki v letu 2012 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2013 s strani Ministrstva,
- ter posameznic in posameznikov, ki delujejo na področju umetnosti. 
 
Razpis se nanaša na področje glasbenega, glasbeno-scenskega, baletnega in folklornega ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem kulturnem prostoru.
 
Ministrstvo bo kulturne projekte na področju glasbene umetnosti v letu 2013 v okviru JPR-GUM-2013, podpiralo v skladu z naslednjimi prednostnimi cilji:
- zagotavljanje vrhunskih glasbenih, glasbeno-scenskih, baletnih in folklornih vsebin v prostoru, kjer kakovostne tovrstne ponudbe primanjkuje,
- spodbujanje izvajanja in predstavljanja del slovenskih ustvarjalcev,
- skrb za uveljavljanje mladih slovenskih kakovostnih izvajalcev,
- izkazovanje doprinosa k ohranjanju, razvoju in popularizaciji slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti,
- spodbujanje kulturno-vzgojnega doprinosa k oblikovanju in vzdrževanju ozaveščenega in kritičnega občinstva, 
- skrb za arhiviranje slovenske glasbene dediščine in ostalimi dolgoročnimi cilji: podpiranje vrhunskih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, po izrazu raznolikih in prodornih projektov s področja umetnosti v domačem kulturnem prostoru, spodbujanje partnerstev, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in vrhunske ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega in poslovnega sodelovanja med javnim in nevladnim sektorjem, neposredno podpiranje ustvarjalcev in poustvarjalcev, postopno vzpostavljanje mreže kulturnih središč v posameznih regijah, spodbujanje mobilnosti vrhunskih umetnikov in njihovih del. 
 
Projektni razpis obsega naslednja področja: 
- Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji,
- Koncertno gostovanje v Sloveniji,
- Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji,
- Naročilo izvirnega glasbenega dela oz. koreografije,
- Glasbeno založništvo,
- Delovna štipendija.
 
Rok prijave: 25/02/13 - poštni žig
 
Kontakt:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Peter Baroš
Maistrova 10
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: 01 369 584
peter.baros@gov.si
http://www.mizks.gov.si/
Vir podatka:  MIZKŠ

Opozorilo

NOVO V BAZI
zadnja sprememba
13/12/13

Vse novosti v bazi v zadnjem letu