Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2013
 
Art Rebel 9 in Center Arhitekture Slovenije
"Lepo je biti lesen"
 
NATEČAJ ZA KRATEK PROMOCIJSKI FILM
http://www.artrebel9.com/lepo-je-biti-lesen/
 

Skladno z akcijskim načrtom za povečanje konkurenčnosti gozdno- lesne verige v Sloveniji do leta 2020 Art Rebel 9 in Center Arhitekture Slovenije razpisujeta natečaj za kratek promocijski film o lesu z namenom ozaveščanja sodobnega pogleda na tradicionalno, a strateško pomembno surovino.

S tem natečajem želimo spodbuditi ustvarjalne, domiselne, inovativne, drugače misleče, drzne in pogumne ustvarjalce, da izdelajo kratek promocijski film na temo »LEPO JE BITI LESEN«. V njem naj  predstavijo les, kot sodoben material, ki ponuja neštete možnosti obdelave in omogoča oblikovanje izdelekov z visoko dodano vrednostjo, ponuja možnosti zaposlitve velikemu številu ljudi in blaži podnebne spremembe. Les se s svojimi lastnostmi vključuje tudi v vse tri stebre trajnostnega razvoja – ekonomskega, okoljskega in socialnega.

Predmet natečaja:

Predmet natečaja je kratek promocijski film na temo lesa, ki naj pripomore k spreminjanju percepcije in re-pozicioniranju lesa, nagovarja pa naj strokovno in širšo javnost z namenom ozaveščanja vseh prednosti rabe lesa v današnjem času.

Cilj natečaja:

Cilj natečaja je pridobiti kratke promocijske filme, ki prikazujejo potencialne možnosti rabe lesa, z namenom spodbujanja večje visoko tehnološke predelave in inovativne rabe slovenskega lesa v izdelkih, ki bodo prepoznavni in konkurenčni tudi v svetovnem merilu. Kratki promocijski filmi naj predstavljajo aktualen in aktiven nagovor najširši javnosti, ki se zaveda odgovornosti do okolja, družbe in zdravja.

Udeležba:

Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, fizičnim in pravnim osebam.

Z oddajo natečajnega kratkega promocijskega filma udeleženci pristanejo na vse pogoje natečaja, ki so razvidni iz razpisa ali pa je o njih moč sklepati. Udeleženci pristanejo na javno predstavitev, promocijo in predvajanje svojih natačajnih kratkih filmov v celoti ali v delih.

Komisija si pridržuje pravico, da prve tri nagrajene kratke promocijske filme ali njihove posamezne dele lahko sestavi v enovit promocijski film, ki se ga predvaja in uporablja za namen promocije akcijskega načrta »LES JE LEP«.

Tehnični podatki za kratek promocijski film:

 • Dolžina cca. 30 sekund, a ne krajša od 20 in ne daljša od 60 sekund
 • Glasbene podlage so na razpolago na spletni strani www.artrebel9.com/lepo-je-biti-lesen
 • Ločljivost: HD (1920x1080)
 • Format: Prores ali Mpg2 ali Mpg4 ali MOV H264, velikosti največ 2Gb
 • Jezik: Slovenski

Oddaja kratkega promocijskega filma

Oddaja končanega izdelka – filma je možna izključno preko spleta s pomočjo povezave artrebel9.wetransfer.com

 • V polje Friend´s Email naj se vpiše: info@artrebel9.com
 • V polje Messages naj se vpiše: Lepo je biti lesen
  • Ob datoteki s filmom je potrebno oddati tudi dokument v obliki Pdf, ki naj vsebuje naslednje podatke:
   • Naslov filma oziroma filmov
   • Navedbo avtorja ali avtorjev
   • Seznam članov avtorske skupine z naslovi, telefonskimi številkami in e-maili
   • Izjavo o avtorstvu poslanega filma oziroma filmov
 • Avtor ali avtorska skupina lahko odda več filmov:
   

Komisija in izbor:

Izbor treh najboljših promocijskih filmov bo opravila strokovna komisija v sestavi:

 • Petra Drobne – SPIRIT
 • Dr. Miha Humar – predstojnik oddelka za lesarstvo BF UL
 • Lenka Kavčič – Center arhitekture Slovenije
 • Dejan Turk – predsednik Združenja managerjev Slovenije
 • Mitja Petrovič – Publicis group
 • Matjaž Požlep – Art rebel 9

Strokovna komisija lahko k sodelovanju po potrebi povabi dodatne svetovalce ali strokovnjake za posamezno področje.

Kriteriji, ki jih bo komisija upoštevala pri ocenjevanju prispelih kratkih promocijskih filmov so, poleg tehnične ustreznosti, predvsem izvirnost, aktualnost, inovativnost, komunikacijska jasnost in humor.

Vsak posamezni kriterij se ocenjuje z oceno od 1 (najnižja ocena) do 5 (najvišja ocena):

1-       neprimerno,

2-       primerno,

3-       dobro,

4-       zelo dobro,

5-       odlično.

Najvišje število možnih točk je 30 in predlagani promocijski film lahko dobi toliko točk, kot jih komisija dodeli za ocenitev vseh kriterijev skupaj.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika, če predloženi promocijski film nobenega od udeležencev natečaja ne doseže vsaj 18 točk. V primeru neprimernih projektov si naročnik pridržuje pravico, da ne izbere nobenega.

Roki:

Natečaj se začne z uradnimi objavami na spletnih straneh naročnika in drugih podpornih institucij.

Rok za oddajo kratkega promocijskega filma je 1.12.2013 do 24.00 ure. Upoštevane bodo vse rešitve, ki bodo oddane v predpisanem roku.
 

Dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem:

Udeleženci lahko posredujejo svoja vprašanja do 11.11.2013 na elektronski naslov:

info@artrebel9.com  

Naslov E_pošte naj bo: »Lepo je biti lesen: VPRAŠANJA«

Komisija bo na vsa vprašanja odgovorila do 18.11.2013

Nagrade:

Najboljši kratki promocijski filmi bodo nagrajeni. Nagradni sklad znaša skupaj 2.700 Eur bruto, ki se jih razdeli po naslednjem ključu:

 1. nagrada 1500 Eur
 2. nagrada 800 Eur
 3. nagrada 400 Eur

Strokovna komisija si pridržuje pravico, da lahko glede na število in kakovost prispelih natečajnih predlogov nagrade razporedi tudi drugače.

Komisija bo udeležence natečaja seznanila z rezultati najkasneje do 12.12.2013. Udeleženci natečaja bodo o rezultatih obveščeni po pošti ali preko E_pošte. Rezultati natečaja bodo objavljeni tudi na spletnem portalu agencije SPIRIT in na spletni strani www.artrebel9.com/lepo-je-biti-lesen

Avtorske pravice:

Avtorji, udeleženci in nagrajenci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihovi kratki promocijski filmi ali deli njihovih filmov uporabijo za izdelavo kratkega promocijskega filma agencije SPIRIT, ki se ga predvaja v skladu s promocijskimi aktivnostmi akcijskega načrta »LES JE LEP« (na internetu, na promocijskih dogodkih, konferencah,...).

Avtorji nagrajenih del soglašajo z morebitnimi objavami njihovih imen in kratkih promocijskih filmov v medijih.

 
Rok prijave: 01/12/13
 
Kontakt:
Art Rebel 9 d.o.o. - vizualne komunikacije
Livarska ulica 12
1000 Ljubljana
info@artrebel9.com
http://www.artrebel9.com/
Vir podatka:  Art Rebel

Opozorilo

NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti