Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Bruselj, Belgija
Datum dogodka: 2013
 
Evropska komisija / European Comission (EACEA)
Program Kultura (2007-2013)
 
Sklop:1.1 Projekti večletnega sodelovanja in Sklop 1.2.1: Projekti sodelovanja / Strand 1.1 - Multi annual cooperation projects & Strand 1.2.1 - Cooperation measures
www.ccp.si/izpis.php?id=1213
 

Slovensko (English below)

Namen razpisa za zbiranje predlogov je dodeliti podporo Skupnosti dejavnostim sektorske ali večsektorske narave iz vseh kulturnih in umetniških področij (z izjemo avdiovizualnega), tj. za projekte večletnega sodelovanja (Sklop 1.1) in ukrepe sodelovanja (Sklop 1.2.1).

Sklop 1.1: Projekti večletnega sodelovanja (trajajo od najmanj 36 do največ 60 mesecev)
Cilj je spodbujati večletne transnacionalne kulturne povezave s spodbujanjem sodelovanja najmanj šestih (6) kulturnih izvajalcev iz vsaj šestih (6) držav, ki sodelujejo v programu, da v obdobju treh do petih let delujejo na posameznih področjih in medsektorsko ter razvijejo skupne kulturne dejavnosti. Na voljo je financiranje med najmanj 200.000 EUR in največ 500.000 EUR na leto, vendar je podpora EU omejena na največ 50 % vseh upravičenih stroškov. Cilj financiranja je pomagati pri vzpostavitvi ali širjenju geografskega dosega projekta in doseči njegovo trajnost tudi po obdobju financiranja.

Sklop 1.2.1: Projekti sodelovanja (trajajo do 24 mesecev)
Spodbujajo skupne aktivnosti najmanj treh (3) kulturnih izvajalcev iz vsaj treh (3) držav, ki sodelujejo v programu in se izvajajo v obdobju do največ dveh let. Posebna pozornost se posveča dejavnostim, ki proučujejo načine za dolgoročno sodelovanje. Na voljo je financiranje med najmanj 50.000 EUR in največ 200.000 EUR, vendar je podpora EU omejena na največ 50 % vseh upravičenih stroškov.

Upravičeni kandidati in države

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne kulturne organizacije s področja kulture in imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:

• države članice EU,
• države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
• države kandidatke (Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija, Črna Gora in Turčija),
• Bosna in Hercegovina, Albanija.

Merila vrednotenja

Podpora bo dodeljena ne le na podlagi meril upravičenosti ter meril za izključitev in izbor, ampak se bo presojala tudi na podlagi naslednjih meril vrednotenja (tj. meril za dodelitev podpore):

1) stopnja dejanske evropske dodane vrednosti, ki jo lahko ustvari projekt; (0- 20 točk)
2) pomen dejavnosti za posebne cilje programa; (0- 20 točk)
3) raven zasnove predlaganih dejavnosti in zmožnosti njihove uspešne izvedbe z visoko stopnjo odličnosti; (0- 20 točk)
4) kakovost partnerstva med koordinatorjem in soorganizatorji; (0- 10 točk)
5) obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo rezultate, ki dosežejo cilje programa; (0- 10 točk)
6) obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo in jih promoviralo; (0- 10 točk)
7) obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo dolgoročni učinek (trajnost); (0- 10 točk)

Rok za oddajo vlog in prijavni obrazci

Vloge morajo biti poslane najkasneje do 7. 11. 2012.

Pozor: Prijavnico je treba obvezno oddati v elektronski in tudi papirnati obliki.
Obvestilo: Prijavnice za sklop 1.2.1 in sklop 1.1 so že na voljo na spletni strani.

Pozor! Opozarjamo vas, da lahko Izvajalska agencija EACEA na svoji strani objavi nove različice navodil in vodnika za izpolnjevanje e-prijavnice, zato vam svetujemo, da pred pričetkom priprave razpisne dokumentacije, obiščete spletno stran: EACEA

Pomoč uporabnikom je na voljo od ponedeljka do četrtka med 8.30 in 17.30 ter ob petkih med 8.30 in 17.00 uro. 

V primeru dodatnih informacij glede razpisa nas kontaktirajte vsak dan med 10.00 in 13.00 uro. T: +386 1 431 83 85, E: ccpinfo@scca-ljubljana.si

English

Cultural organisations are given support for projects to work together across borders and to create and implement cultural and artistic activities. The thrust of this strand is to help organisations, such as theatres, museums, professional associations, research centers, universities, cultural institutes and public authorities from different countries participating in the Programme to cooperate so that different sectors can work together and extend their cultural and artistic reach across borders.

Strand 1.1: Multi-annual cooperation projects (lasting from a minimum of 36 months to a maximum of 60 months)
The category seeks to foster multi-annual, trans-national cultural links by encouraging a minimum of six cultural operators from at least six countries taking part in the Programme to cooperate and work within and across sectors to develop joint cultural activities over a period of three to five years. Funds of between a minimum of EUR 200 000 and a maximum of EUR 500 000 per year are available, but EU support is limited to a maximum of 50% of the total eligible cost. The funding is intended to help set up or extend the geographical reach of a project and make it sustainable beyond the funding period.

Strand 1.2.1: Cooperation projects (lasting up to twenty-four months)
The category concerns actions shared by at least three cultural operators, working within and across sectors, from at least three countries taking part in the Programme over a maximum period of two years. Actions that explore means of long-term cooperation are especially targeted. Funds ranging from a minimum of EUR 50 000 and a maximum of EUR 200 000 are available, but EU support is limited to a maximum of 50% of the total eligible cost.

Who can apply

The Programme is open to the participation of all categories of cultural operators, insofar as the organisations are acting in a non-profit-making capacity.

To be eligible, applicants must have their head office in one of the countries taking part in the Programme.
The countries taking part in the Programme are:
– the Member States of the European Union,
– the countries of the EEA (Iceland, Liechtenstein and Norway);
– the applicant countries for accession to the European Union (Croatia, Turkey, the Former Yugoslav Republic of Macedonia), Serbia and Montenegro,
- BIH and Albania.

Award criteria

Awarding a grant is not only dependent on assessment of the eligibility, exclusion and selection criteria. The final selection decision will be determined on the basis of the type of proposal submitted (annual operating grant or partnership) assessed on the basis of the award criteria:

(1) the extent to which the project can generate real European added value
(2) the relevance of the activities to the specific objectives of the Programme
(3) the extent to which the proposed activities are designed and can be carried out successfully with a high level of excellence
(4) the quality of partnership between coordinator and co-organisers
(5) the extent to which the activities can produce outputs which achieve the objectives of the Programme
(6) the extent to which the results of proposed activities will be appropriately communicated and promoted
(7) the extent to which the activities can generate a long lasting impact (sustainability)

More information: EACEA

 
Rok prijave: 07/11/12 - rok je podaljšan!
 
Kontakt:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007–2013)
Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/13)
B – 1140 Brussels
Belgium
tel: +320229090705
EACEA-EXTERNAL-HELPDESK@ec.europa.eu
eacea.ec.europa.eu/culture
Vir podatka:  CCP Slovenia

Opozorilo

NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti