Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Bruselj, Belgija
Datum dogodka: 2013
 
Evropska komisija / European Comission (EACEA)
Program Kultura (2007-2013) / Culture programm
 
Sklop 2: Podpora organizacijam, dejavnim na področju kulture na evropski ravni / Strand 2: Support for organisations active at European level in the field of culture
www.ccp.si/izpis.php?id=1211
 

Podpora za delovanje se razlikuje od podpore za projekte, saj zagotavljaja finančno podporo za stroške, ki so potrebni za ustrezno izvajanje običajnih in stalnih dejavnosti organizacije. Ti stroški vključujejo stroške osebja, internih sestankov, publikacij, obveščanja in razširjanja, potovanj, povezanih z izvajanjem delovnega programa, najemnine, amortizacije ter druge stroške, ki so neposredno povezani z delovnim programom organizacije.

Znotraj tega sklopa so upravičene tri kategorije organizacij, vendar je razpis za leto 2013 namenjen samo enoletnim podporam za kategoriji Ambasadorji in Zagovorniške mreže. Organizacija lahko vloži vlogo samo za eno izmed teh kategorij:

a) Ambasadorji
Organizacije, ki so zaradi svojega vpliva na področju kulture na evropski ravni nedvomno zmožne postati evropske »predstavnice« evropske kulture in lahko kot take izpolnjujejo vlogo evropskih kulturnih ambasadorjev. Organizacije, na katere se še posebej nanaša ta kategorija, so orkestri, pevski zbori, gledališke skupine in plesne skupine, katerih dejavnosti imajo pravo evropsko razsežnost. Dejavnosti organizacije se morajo izvajati v vsaj sedmih državah, ki sodelujejo v programu.

b) Zagovorniške mreže (odprto tudi za avdiovizualni sektor)
Zagovorniške mreže, ki jih pooblastijo pridruženi člani mreže in zagotavljajo bistveno zastopanost posebne kategorije ali kategorij kulturnih izvajalcev ali kulturnih področij na evropski ravni. Te mreže morajo obstajati vsaj eno leto. Mreže morajo združevati člane, ki imajo pravni sedež v vsaj petnajstih državah, ki sodelujejo v programu. Če pa so mreže sestavljene iz organizacij, ki zastopajo kulturne izvajalce na nacionalni ravni (kot so nacionalne federacije), mora mreža doseči bistveno zastopanost v vsaj desetih državah, ki sodelujejo v programu.
Za podporo v okviru sklopa 2 - zagovorniške mreže se lahko prijavijo tudi organizacije iz avdiovizualnega področja, ker v programu MEDIA take podpore ni.

c) Platforme za strukturirani dialog (kategorija z omejenim dostopom!)
V okviru evropske agende za kulturo se lahko na podlagi posebnega postopka podpora zagotavlja organizacijam, ki se dejavno vključujejo v strukturiran dialog z Evropsko komisijo, in združenjem, ki pripravljajo politično analizo, ki podpira cilje te agende, in sicer zlasti v okviru petih prednostnih področij delovanja za obdobje 2008–2010, ki jih je potrdil Svet na evropski ravni.
Ta kategorija je strogo omejena na platforme za strukturirani dialog, vzpostavljene na podlagi posebnih razpisov za prijavo interesa, ki jih je objavila Komisija, in ki izpolnjujejo pogoje, navedene v teh razpisih. Zadevne platforme bo Izvajalska agencija povabila k oddaji vloge.
Platforme sestavljajo organizacije civilne družbe, vključene v strukturirani dialog s Komisijo na podlagi evropske agende za kulturo. Izpolnjevati morajo posebna merila ter ustrezati političnim prednostnim nalogam in temam, ki jih Komisija opredeli v vsakem od zgoraj navedenih razpisov za prijavo interesa.

Prag podpor se razlikuje, odvisno od kategorije, in sicer od 100 000 EUR do 600 000 EUR. V vsakem primeru je podpora EU omejena na največ 80 % vseh upravičenih stroškov ali pa se ocenjeni stroški nanašajo na predlagani delovni program.

Podpora za leto 2013

Organizacije se lahko odločijo, da vložijo vlogo samo za letno podporo v letu 2013 za kategorijo Mreže ali Ambasadorji.

Upravičeni kandidati in države

Upravičeni kandidati so lahko javne ali zasebne kulturne organizacije s področja kulture in imajo registriran sedež v eni od naslednjih držav:
države članice EU (27),
države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška),
države kandidatke (Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija in Turčija),
Črna Gora, BIH in Albanija.

Ambasadorji morajo:
- na dan oddaje vloge pravno obstajati vsaj dve leti;
- svoje dejavnosti izvajati v najmanj sedmih državah, ki sodelujejo v programu.

Zagovorniške mreže morajo:
– na dan oddaje vloge pravno obstajati vsaj eno leto;
– v mrežo vključevati člane s pravnim sedežem v vsaj petnajstih državah, ki sodelujejo v programu;
– v mrežo vključevati člane s pravnim sedežem v vsaj desetih državah, ki sodelujejo v programu, če so mreže sestavljene iz organizacij, ki predstavljajo kulturne izvajalce na nacionalni ravni.

Platforme za strukturirani dialog morajo:
- biti ustanovljene na podlagi posebnega razpisa za prijavo interesa, ki ga objavi Komisija, in izpolnjevati pogoje, navedene v teh razpisih.

Merila vrednotenja

Podpora bo dodeljena ne le na podlagi meril upravičenosti ter meril za izključitev in izbor, ampak se bo presojala tudi na podlagi naslednjih meril vrednotenja (tj. meril za dodelitev podpore):
1) obseg, v katerem lahko delovni program in z njim povezane dejavnosti ustvarijo resnično evropsko dodano vrednost in evropsko razsežnost predlaganih dejavnosti;
2) pomen delovnega programa in z njim povezanih dejavnosti za posebne cilje programa;
3) obseg, v katerem so predlagani delovni program in naknadne dejavnosti zasnovani ter jih je mogoče uspešno izvesti z visoko stopnjo odličnosti;
4) obseg, v katerem lahko predlagani delovni program in naknadne dejavnosti ustvarijo rezultate, ki neposredno in posredno dosežejo čim več oseb;
5) obseg, v katerem se bo o rezultatih predlaganih dejavnosti ustrezno obveščalo in jih promoviralo;
6) obseg, v katerem lahko dejavnosti ustvarijo ustrezno stopnjo trajnosti (dolgoročne rezultate in sodelovanje) in delujejo kot razširjevalci za druge možne promotorje.

Rok za oddajo vlog in prijavni obrazci

Prijavnica je dostopna na spletni strani EACEA.

Pozor:
Prijavnico je treba obvezno oddati v elektronski in tudi papirnati obliki skupaj s prilogami na USB ključku ali na CD-romu (NOVO!).

Ne pozabite na kuverti navesti evidenčne številko prijavnice, ki jo boste prejeli takoj, ko boste e-prijavnico oddali preko spleta.
Če katerih od zahtevanih dokumentov (obveznih prilog - npr. bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov) ne uspete shraniti na USB ključ ali CD-rom, jih morate poslati v papirnati različici.

Pozor! Opozarjamo vas, da lahko Izvajalska agencija EACEA na svoji spletni strani kadarkoli do izteka razpisnega roka objavi nove različice navodil in vodnika za izpolnjevanje e-prijavnice, zato vam svetujemo, da pred pričetkom in v času priprave razpisne dokumentacije, redno preverjate spletno stran: EACEA

V primeru dodatnih informacij glede razpisa ali če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju prijavnice in pripravi prijavne dokumentacije kontaktirajte našo Kulturno stično točko v Sloveniji: T: +386 1 431 83 85, E: ccpinfo@scca-ljubljana.si

 
Rok prijave: 10/10/12 - rok je podaljšan!
 
Kontakt:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007–2013)
Avenue du Bourget 1 (BOUR 04/13)
B – 1140 Brussels
Belgium
tel: +320229090705
EACEA-EXTERNAL-HELPDESK@ec.europa.eu
eacea.ec.europa.eu/culture
Vir podatka:  CCP Slovenia

Opozorilo

NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti