Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


ARTSERVIS SE ZAUSTAVLJA!

Zaradi težav s financiranjem začasno prekinjamo delo na Artservisu.  večNasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2012-2013
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije
 
JR ESMA JZNO 2012-2013
www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna
 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij javnih in zasebnih neprofitnih organizaciji, ki bodo pripomogle k povečanju njihove učinkovitosti in večji e-dostopnosti najširšemu krogu uporabnikov, na naslednjih tematskih področjih:

- e-storitve in mobilne aplikacije na področju kulture,
- znanstvene in izobraževalne e-storitve in mobilne aplikacije,
- e-storitve in mobilne aplikacije za potrošnike,
- e-storitve in mobilne aplikacije na področju zdravja,
- e-poslovanje,
- e-storitve in mobilne aplikacije s področja lokalne samouprave,
- e-storitve in mobilne aplikacije s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja.

Pogoji za prijavitelje

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednje javne in zasebne neprofitne organizacije:

- Javni in zasebni zavodi, registrirani po Zakonu o zavodih,
- Občine in reprezentativne organizacije, registrirane po Zakonu o lokalni samoupravi,
- Društva, registrirana po Zakonu o društvih,
- Univerze in samostojni visokošolski zavodi,
- Ustanove, registrirane po Zakonu o ustanovah.

Skupna okvirna višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo za obdobje od 2012 do 2013 namenilo za izvedbo javnega razpisa je do največ 3.000.000,00 EUR, od tega je predvidena posamezna vrednost sofinanciranja v posameznih proračunskih letih:

za proračunsko leto 2012: 600.000,00 EUR, od tega:
- 510.000,00 EUR s PP 689310 - Informacijska družba ESRR 07-13 EU (85 %) in
- 90.000,00 EUR s PP 697210 - Informacijska družba ESRR 07-13 SLO (15 %),

za proračunsko leto 2013: 2.400.000,00 EUR, od tega:
- 2.040.000,00 EUR s PP 689310 - Informacijska družba ESRR 07-13 EU (85 %) in
- 360.000,00 EUR s PP 697210 - Informacijska družba ESRR 07-13 SLO (15 %).

Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 85,00 %.
Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki se bodo izvajali v letu 2012 – 2013, in sicer v velikosti od 30.000,00 EUR do 150.000,00 EUR.

Način prijave in razpisni rok

Prijavitelji oddajo svojo vlogo na javni razpis na zahtevanih razpisnih obrazcih v treh pisnih izvodih (original in dve kopiji) ter eni elektronski na CD ali drugem elektronskem nosilcu (samo Razpisni obrazci 1, 2 in 3; Vsebina projekta, Podatki o projektu in Partnerji), v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA E-STORITEV IN MOBILNIH APLIKACIJ ZA JAVNE IN ZASEBNE NEPROFITNE ORGANIZACIJE 2012-2013« ter z navedbo polnega naziva in naslova prijavitelja na zadnji strani. Vloga, ki nima tako pisnega kot elektronskega izvoda, se šteje za nepopolno.
Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke dan v tednu, 21.8.2012, do 14.00 ure v Glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

 
Rok prijave: 21/08/12
 
Kontakt:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Tomas Tišler, Marjan Kavčič
Masarykova 16
1000 Ljubljana
Slovenija
tomas.tisler@gov.si, marjan.kavcic1@gov.si
www.mizks.gov.si
Vir podatka:  CNVOS

Opozorilo

NOVO V BAZI
zadnja sprememba
13/12/13

Vse novosti v bazi v zadnjem letu