Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


ARTSERVIS SE ZAUSTAVLJA!

Zaradi težav s financiranjem začasno prekinjamo delo na Artservisu.  večNasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2013
 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Štipendije za program Fulbright za leto 2013
 
Razpis Fulbrightovih štipendij
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/raz
 

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Vrednost razpisa: 150.000,00 EUR

Predmet razpisa: Predmet razpisa je štipendiranje udeležencev programa Fulbright generacije 2013, in sicer za gostovanje slovenskih državljanov v ZDA ter ameriških državljanov v RS. V Fulbright generacijo 2013 so vključeni tisti Fulbrightovi štipendisti, ki so že potrjeni s strani pristojnega organa v ZDA in bodo večji del svojega gostovanja opravili v študijskem letu 2013/2014.

Namen in višina štipendij:

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA v okviru programa Fulbright za leto 2013 pridobijo:
- sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od Slovenije oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
- mesečno štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Državljani ZDA lahko za gostovanje v RS v okviru programa Fulbright za leto 2013 pridobijo sredstva v višini stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja v RS za vsak mesec gostovanja in štipendijo za vsak mesec gostovanja v višini:
- 800 EUR, če gostujejo kot študenti ali
- 1.000 EUR, če gostujejo kot raziskovalci.

Rok prijave: Do porabe sredstev oz. najkasneje do vključno 30. 9. 2014

 
Razpisni obrazec
Rok prijave: 30/09/14 oz. do porabe sredstev
 
Kontakt:
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: 01 434 10 86
spela.susec@sklad-kadri.si
www.sklad-kadri.si
Vir podatka:  CNVOS

Opozorilo

NOVO V BAZI
zadnja sprememba
13/12/13

Vse novosti v bazi v zadnjem letu