Artservis
Umetnik na službenem potovanju
Platform Garanti Contemporary Art Center, Yogyakarta International Media Art Festival ter stanovanja za umetnike Ministrstva za kulturo RS v Berlinu in New Yorku
 
Izkušnje skupine son:DA iz rezidenčnih bivanj v Istanbulu, Indoneziji, Nemčiji in ZDA ter razmišljanje o rezidencah za umetnike v v kontekstu umetniškega sistema.
 
 

 

Nekaj besed, misli in razmišljanj o umetniških rezidencah, mojih izkušnjah, občutkih, dejstvih okoli tega pojava ter načina dela in metodah znotraj sodobno umetniške realnosti in seveda same industrije sodobne umetnosti.

Sam, oziroma kot del naveze skupine son:DA nisem doživel, preživel ali bil del izredno velikega števila rezidenc. Konkretno sem bival in delal le v okvirju ene "prave" rezidence, dveh "festivalskih" ter dveh "stanovanjskih" rezidenc. Pod »pravo« umetniško rezidenco razumem, da ima umetnik na voljo stanovanje, atelje in mesečno štipendijo ter povrnjene potne in materialne stroške produkcije. »Festivalska« umetniška rezidenca mi pomeni to, da ima umetnik pokrite materialne stroške, stroške poti in bivanja, honorar za čas  priprave svojega umetniškega dela ter predstavitev (npr. referat) pred in ob poteku samega festivala. »Stanovanjska« rezidenca pa mi pomeni, da ima umetnik na voljo  stanovanje in pokrite stroške stanovanja ter po možnosti tudi potne stroške prevoza do lokacije stanovanja.

Izkušnje, ki sem jih pridobil na rezidencah, so mi predstavile oziroma omogočile uvid v delovanje sistema umetnosti, njegovo organiziranost in odvisnost od pozicij podpore in moči.  Bivanja v tujih državah in drugačnih kulturah so mi dala nov zorni kot vpogleda v delovanje in obstoj različnih družbeno zgodovinskih in socialno političnih kontekstov.

Sodobni umetnik je globaliziran nomad.Ssistem umetniških rezidenc je oblika institucionalizirane zgodbe globaliziranega sistema umetnosti, katerega del logike je vzpodbujanje multikulturalnosti, človeške mobilnosti in stikov različnih kultur, ver, sistemov in načinov življenja.

Izkušnja "prave" rezidence aka Istanbul, 2007

Leta 2008 sva z Metko Golec sprejela povabilo današnjega SALT-a oziroma takratne Platform Garanti in v Istanbulu preživela 4 mesece v okviru 6-mesečne rezidence, katere denarni vir so bile Združene države Amerike in finančni vložki njihove fundacije za povezovanje umetnikov iz  balkanske regije v turškem metropolisu. Rezidenca je bila časovno  skrajšana zaradi son:DINE dvojice oziroma zaradi omejenega proračuna. Na razpolago sva imela stanovanje v fenomenalnem studiu Gulsum Karamustafe, delovni studio v  prostorih današnjega SALT-a, povrnjene potne stroške in mesečno  štipendijo za delo, preživetje in umetniške stvaritve. Kolektiv son:DA je postal priča lastni delovni zmedi, saj nama je ravno tale istanbulska rezidenca predstavila pojem studia oziroma kaj pomeni, če imata umetnik, umetnica, delovni studio. Skoncentrirano in  kvalitetno smo (pre)živeli kulturno antropološko izkušnjo metropolisa vseh kultur, ver in geopolitičnih interesov. Jugo-vzhod pa je zame osebno postala tista smer, kamor vleče srce, radovednost in umetniška-raziskovalna žilica. Zaradi rezidenčnega centra v središču Istanbula, kjer biva več različnih in menjajočih se umetnikov, ki jih pošiljajo tja v sodobno umetniško mrežo spletene države,  mesta in institucije, je rezidenca ponudila veliko dialogov in komunikacije ter izmenjave življenjskih in delovnih izkušenj, okvir javnih predstavitev pa je rezidente povezal z lokalno sceno in njenimi aktivnimi člani, članicami. Priporočam.

Festivalska rezidenca aka Yogyakarta, Indonezija, 2008

Ta festivalska izkušnja je še pred samim festivalom ponudila in omogočila spoznavanje lokalne skupnosti, prostorov in socialno-kulturnega konteksta ter pripravo novega dela in predstavitve. Sledil je "festivalski del" z eksekucijo predstavitve in doživetjem festivala ter "post-festivalski"  del z urejanjem arhiva, dokumentov in refleksijo samega festivala ter njegovega lokalnega odmeva. Zaradi načina,  metode, organiziranosti in ideje, torej logike festivala kot skupnega bivanja, dela oziroma bolje rečeno, zaradi same festivalske kulture, ki jo ekipa HONF-a neguje skupaj z vsemi povabljenimi, je bila rezidenca v indonezijskem centru umetnosti Yogyakarti nepozabna in kvalitetna izkušnja, ki je ponudila neprecenljivo človesko kvaliteto, dialog in platformo. Po človeški bližini, toploti in načinu ter kulturi življenja je bila daleč stran od hotelsko bleščečih nevtralnih belo (črnih) kock,  ki s tekočim trakom urnika in izoliranega nomadskega letališkega bivanja skrčijo človeško komunikacijo na zgolj večerjo in po večerji na izmenjavo poslovnih kartic ter kontaktov.  Zgodbo, ki jo priporočam in želim vsakemu, je podprla Azijsko-evropska fundacija.

Stanovanjske rezidence aka Berlin in New york, 2008

Obisk, bivanje, spoznavanje ter delo v nemški  in ameriški prestolnici je omogočilo bivše, oziroma takrat še samostojno Ministrstvo za kulturo republike Slovenije. Biti isto leto v dveh stanovanjih slovenske države je bilo možno zato, ker sva se oba člana son:DE vsak zase prijavila na stanovansko rezidenco in si  kasneje, ob pozitivnem odgovoru in dovoljenju uporabe stanovanj, delila bivanski prostor. Kontekst same  rezidence je v smislu produkcijske situacije zelo institucionaliziran in je del kulturno razvojnega programa državne ideologije. Samo  bivanje in delo pa bi lahko, za razliko od zgornjih opisanih rezidenc, zahtevalo tudi kaj konkretnejših rezultatov in javnih predstavitev, vsaj v obliki terenskih dnevnikov in zapisov, ki bi bili zbrani in arhivirani na določenem mestu. Po drugi strani pa je dejstvo sproščene bivanjske rezidence, ki te pusti prostega, neobremenjenega in brez delovnih pogodb, tista presežna kvaliteta, ki omogoča samostojen in neobremenjen kontakt z drugačnim kulturno-socialnimkontekstom. Spet in seveda priporočam. 

Morda to pisanje izgleda kot popisovanje samih odličnih, fenomenalnih izkušenj, ki si jih je neki umetnik nabral na poti skozi redke bivanske in delovne globalne umetniške rezidence 21. stoletja. Priznati moram, da se glede na množičnost ponudbe zelo redko, skoraj nikoli ne prijavljam-/va na  rezidence ali kake druge večmilijonske razpise, ki jih  inštitucije, ministrstva, platforme in prostori sodobno umetniške  industrije ponujajo, potencirajo in arhivirajo. Industrija je  močna, gromozanska in privlačna ter ponuja vse od briljantnih in fenomenalnih možnosti na eni, do institucionalnih, brezenergijskih, delovno izkoriščevalskih in konceptualno pomankljivih  zgodb na drugi strani. Papirologije je veliko, celo preveč. Morda zato poskušam več časa vložiti v samo ustvarjanje, oziroma v proces ustvarjanja, kot pa zgolj v strateško poslovno, taktično arhivsko in  birokratsko usmerjajoče delovanje, pozicioniranje in lansiranje nekega  sodobno umetniškega brand-a, koncepta, pozicije. Morda je to premalo ambiciozno za poslovno tekmovalni svet, beri balon globalizirane sodobne umetnosti.

Miha Horvat (son:DA)
 

Fotografije:
Spletna arhiva SALT in Yogyakarta Art Festival

O avtorjih:
Umetniški tandem son:DA sestavljata Metka Golec in Miha Horvat. V svojem delu kombinirata različne tehnologije in medije.
http://sonda.kibla.org/

Rezidenčni profil avtorja / avtorice:
Miha Horvat
Metka Golec

 
 
Prijavi se na okrožnico Artservisa:
 
 
Zadnja objava, tema:
International Summer School of Physical Theatre Retzhof Castle - Austria Annual ...
 
RSS  Twitter 
 
Artservis | SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana | Pogoji uporabe