Artservis
Umetnik na službenem potovanju
Javno zbiranje vlog za oddajo prostorov v uporabo za kulturne dejavnosti - Šiška
 
Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2013
 
Mestna občina Ljubljana
Javno zbiranje vlog za oddajo prostorov v uporabo za kulturne dejavnosti - Šiška
 
Vabilo k sodelovanju
 

Predmet oddaje v uporabo so se prostori, ki se nahajajo na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana, v prvem, petem in šestem nadstropju.

Možnost sodelovanja na javnem zbiranju vlog imajo pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti in posredovanja kulturnih vrednot, javni skladi s področja kulture ter posamezniki, ki opravljajo dejavnost na področju kulture (v nadaljevanju: predlagatelj).

Predlagatelj mora imeti sedež v Mestni občini Ljubljana, če pa je predlagatelj posameznik, mora imeti stalni naslov v Mestni občini Ljubljana.

Kriteriji, na osnovi katerih se bo ovrednotilo prispele vloge

A) Za oddajo prostorov pravnim osebam in posameznikom s področja umetniških praks:

1. Kakovost programske sheme predlagatelja, njena inovativnost ter pomembnost programa za kulturno ponudbo Mestne občine Ljubljana (skupaj 30 točk);

2. Reference predlagatelja: kritiški odmevi in odmevi v strokovni javnosti, s poudarkom na zadnjih treh letih (največje možno število točk je 20 točk);

3. Predlagatelj ima z MOL sklenjeno programsko pogodbo za obdobje 2010 – 2012 ali projektno pogodbo, v obdobju zadnjih treh let (skupaj 5 točk);

5. Predlagatelj ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kulture ali status samozaposlenega v kulturi (skupaj 2 točki);

6. Zagotavljanje javne dostopnosti programov: promocijski načrt, doseganje ciljnih skupin občinstva (skupaj 10 točk ).

Najvišje možno število prejetih točk je 67 točk. Izbrani bodo predlagatelji, ki bodo v procesu izbire zbrali največ točk, vendar ne manj kot 47.

B) Za oddajo prostorov pravnim osebam ali posameznikom s področja ustvarjalnih dejavnosti:

1. Kakovost in družbena odgovornost ter inovativnost projektov s področja ustvarjalnih dejavnosti (skupaj 30 točk);

2. Reference predlagatelja v zadnjih treh letih (skupaj 20 točk);

3. Predlagatelj ima z MOL sklenjeno projektno pogodbo, v obdobju zadnjih treh let (skupaj 5 točk);

4. Predlagatelj ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kulture ali samozaposlenega v kulturi (skupaj 2 točki);

5. Kvaliteta in ambicioznost poslovnega načrta (skupaj 10 točk);

Najvišje možno število prejetih točk je 67 točk. Izbrani bodo predlagatelji, ki bodo v procesu izbire zbrali največ točk, vendar ne manj kot 47.

Ogled prostorov:
Datum: 04. 11. 2013, ura 11., lokacija: Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana in
Datum: 11. 11. 2013, ura 11., lokacija: Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.

 
Rok prijave: 18/11/13
 
Kontakt:
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za kulturo
Dario Seraval
Ambrožev trg 7
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: 01/306 48 63; 031/221 636
 
Prijavi se na okrožnico Artservisa:
 
 
Zadnja objava, tema:
International Summer School of Physical Theatre Retzhof Castle - Austria Annual ...
 
RSS  Twitter 
 
Artservis | SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana | Pogoji uporabe