Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Obvestilo

"Kopica dodatnih predlogov!" (18/6/010)
Poročilo organiziranih samozaposlenih o delovanju v Projektni skupini MzK 2010

Uredba o samozaposlenih v kulturi 2010 žal ne vsebuje vseh ciljev, ki smo si jih zastavili organizirani samozaposleni v kulturi, ampak zgolj nekatere poenostavitve postopkov in ugodnejše rešitve za samozaposlene.

Kot člani Projektne skupine za celostno reševanje problematike samozaposlenih v kulturi, delovnega telesa Ministrstva za kulturo (MzK), v kateri je bila uredba usklajena, smo poleg triletnega povprečenja dohodkov predlagali tudi številne druge spremembe in dopolnitve. Z ministrstvom smo se do zdaj sešli štirikrat: 27. 1 2010, 17. 2. 2010, 26. 3. 2010 in 18. 5. 2010.

Od predloga glede urejanja zavarovalnih osnov do zagona kulturniške zbornice

Znova smo se zavzeli za uvrstitev samozaposlenih s pravico do subvencioniranja prispevkov v tretji razred lestvice zavarovalnih osnov. V primeru starejših samozaposlenih smo se zavzemali za to, da se pri avtomatskem podaljševanju socialnih prispevkov upošteva ali starost 50 let ali manjkajočih 6 let do upokojitve in ne obvezno oboje skupaj. Zaradi narave dela v kulturi, ki zahteva dolgotrajen študij, le malokdo pri 50 letih že izpolnjuje pogoje za upokojitev. Še naprej se bomo zavzemali za to, da bi se kot olajšava upoštevalo dejstvo, da ima nekdo status 15 oziroma 20 let. Zavzeli smo se tudi za povrnitev odvzete pravice, da se samozaposlenemu v kulturi, ki ima status daljše časovno obdobje (20 let) in vseh teh 20 let izkazuje vrhunske rezultate, da se ta podaljša do upokojitve (ob letnem ugotavljanju cenzusa) brez triletnega ugotavljanja vrhunskosti.

Zavzemamo se tudi za zvišanje normiranih stroškov iz 25 % (+15 % posebna osebna olajšava) na 70 % za denarno nadomestilo v primeru brezposelnosti (izpada dohodka), plačano bolniško po tretjem dnevu in za upoštevanje posebne osebne olajšave pri plačilu vrtcev. Zavzemamo se tudi za to, da se plačani prispevki ne bi smeli šteti kot prihodek in da se pri izračunu višine cenzusa upošteva (odšteje) prejemke iz državnega proračuna (nagrade, štipendije, dotacije za projekte) ter upošteva vzdrževane družinske člane in odšteje vse prihodke, ki jih samozaposleni dobiva iz tega naslova, otroške dodatke, alimente in podobno.
Kljub temu da naši predlogi niso bili zajeti v uredbo, bomo poskušali doseči, da se naše predloge upošteva pri naslednjem spreminjanju Zakona o javnem interesu v kulturi (ZUJIK), ki je predvideno še letos.

Ministrstvu za kulturo smo predlagali, da zažene kulturniško zbornico, ki jo potrebujemo predvsem kot učinkovito zastopniško organizacijo samozaposlenih v kulturi, ne pa kot nevidno in netransparentno telo. Ministrstvo se je na naš predlog odzvalo pozitivno, konstruktivno in pozvalo zbornico k skupnim pogovorom, da bi se skupaj dogovorili, kako zbornico spodbuditi k delovanju za pravice samozaposlenih. Kulturna zbornica se je odzvala z besedami, da še potrebuje čas za dodaten premislek. Ministrstvo za kulturo ni bilo zadovoljno s takšnim odgovorom.

Predlogi za samozaposlene v kulturi ob zdajšnji reformi trga dela

Ker je zdajšnja finančna in gospodarska kriza prizadela številne samozaposlene v kulturi, smo predlagali Ministrstvu za kulturo, da se tudi to družbeno skupino opredeli kot ranljivo skupino v zdajšnjem predlogu Zakona o urejanju trga dela.

Za medresorsko usklajevanje o predlogu tega zakona v sklopu zdajšnje vladne reforme trga dela, smo predlagali, da se kot brezposelno osebo opredeli tudi samozaposlenega, ker je tudi samozaposlena oseba lahko brezposelna. Predlagali smo, da bi bili samozaposleni v kulturi ob nepredvidenih izpadih dohodkov (v primeru zdajšnje recesije) opredeljeni kot ranljiva skupina in bili tudi upravičeni do subvencioniranja, saj je takrat ogrožena tudi njihova zaposlitev.

Predlagatelje reforme trga dela smo opozorili, da morajo biti samozaposleni vključeni v sistem obveznega in ne dopolnilnega zavarovanja za primer brezposelnosti in da jim mora sistem tudi zagotoviti način plačevanja nadomestila za brezposelnost, ne da bi se pri tem odpovedali statusu, kot stalno poudarjamo. Predlagali smo, da je treba spremeniti določilo, ki opredeljuje, da se plačani prispevki obravnavajo kot dohodek, ker ta kot tak vedno preseže cenzus za nadomestilo za brezposelnost.

Predlagali smo tudi drugačno opredelitev samozaposlenega na področju kulture. Kot delavca, ki opravlja umetniško ali kulturno dejavnost, ki ni usmerjena k ustvarjanju dobička. Tudi sicer smo se na več sestankih projektne skupine zavzeli za spremembo zdajšnjega koncepta in terminologije »samozaposleni v kulturi« v “samostojni kulturni delavec«. V razmerju delodajalec : delavec bi bil delodajalec naročnik (ne tako kot zdaj, ko smo samozaposleni oboje).

Obeti za prihodnost

Projektno skupino čaka še veliko dela s predvidenimi spremembami ZUJIK-a, kjer naj bi bile upoštevane nekatere rešitve, ki bodo bolje urejale položaj samozaposlenih. Žal je v skupini mogoče opaziti upad volje s strani predstavnikov Ministrstva za delo družino in socialne zadeve, kot tudi Ministrstva za finance.

Kot je bilo pričakovati, je problematika samozaposlenih zelo obsežna in zadeva več področij, predvsem delovnopravno in davčno. Zaradi tega ni pričakovati, da bo skupina v letošnjem letu zaključila svoje delo, pač pa ga bo morala nadaljevati, dokler niso sprejete ustrezne rešitve, ki odpravljajo diskriminacijo samozaposlenih.

Artservis, Asociacija, Odprta zbornica za vizualno umetnost in Sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja (SUKI)

Viri: Interne pisne pobude organizacij samozaposlenih Artservis, Asociacija, Odprta zbirnica za vizualno umetnost in Sindikat SUKI za MzK, pripravljene za seje Projektne skupine za celostno rešitev statusa samozaposlenih v kulturi ter zapisniki s sestankov projektne skupine MzK, 27. 1 2010, 17. 2. 2010, 26. 3. 2010 in 18. 5. 2010.


NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti