Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Obvestilo

Obveznost vodenja ločenih bančnih računov (4/1/013)
Novi zakon predpisal globe za kršitelje.

Globa po novem

Že doslej je Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS št. 13/11 – UPB4) v tretjem odstavku 36. člena določal, da morajo imeti samozaposleni v kulturi ločen transakcijski račun za namen opravljanja dejavnosti. Vendar za kršitelje niso bile predpisane nobene sankcije.

Več o tem v Artservisovih člankih, ki se nanašajo še na staro zakonodajo: 
Poslovni račun za samozaposlene
Osebni račun za poslovanje samozaposlenega v kulturi 

Sedaj pa novi Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) predpisuje globe za tiste, ki tega ne bodo uredili. Samozaposleni naj bili kaznovani z globo od 800 do 10.000 EUR. Rok za ureditev ločenih računov je bil 15. 1. 2013.

Več na:
Brez globe samo s prijavo transakcijskega računa (DURS, 21. 12. 2012)

To ne pomeni, da vas bo DURS avtomatično začel globiti po 15. 1. 2013! Od tega datuma dalje vam lahko samo inšpektor izreče globo, če vas obišče.  
 

Kakšen račun?

Tisti, ki želite imeti miren spanec, pozor! Samozaposleni je sicer dolžan imeti poleg svojega osebnega računa še en račun, vendar ni nujno, da je to poslovni račun. Zakon predpisuje transakcijski račun za opravljanje dejavnosti in pri tem zadošča, da je to osebni transakcijski račun, ki je cenejši kot poslovni račun.

DURS pojasnjuje: "V kolikor je pri posamezni banki mogoče odpreti transakcijski račun, ki je v skladu s poslovanjem banke sicer namenjen osebnim financam, za namen poslovnih financ, to ne predstavlja kršitve davčne zakonodaje glede dolžnosti vodenja ločenih transakcijskih računov."

Če banka reče, da rednih mesečnih prilivov ali avtorskih honorarjev ne morete prejemati na osebni transakcijski račun, se pozanimajte še pri kaki drugi banki. 

Kakšen pa je drugi račun - tisti, ki ga imamo za osebne namene, pa je DURS-u vseeno; lahko je dodatni osebni transakcijski račun, lahko pa tudi varčevalni, ki je najcenejši. Samozaposleni se sam odloči, kakšne osebne potrebe ima (npr. trajniki, bančne kartice, klik...) in koliko prihodkov izven dejavnosti dobiva.

Med osebne prihodke, ki niso povezani z dejavnostjo, sodijo otroški dodatki, vračilo dohodnine, pa tudi bolniške in nadomestila za nego otroka (čeprav so po logiki stvari povezana z dejavnostjo). V skladu s presojo o osebnih potrebah izberete tip osebnega računa. Nekatere banke dovolijo redne mesečne prilive (kot je npr. otroški dodatek itd) tudi na varčevalni račun, ki je sicer namenjen občasnim prilivom.


Prelivanje sredstev med računoma

Pri izbiri računov bo precej odločilno tudi to, kako sta ta dva računa povezana med sabo,  da se bodo lahko sredstva se med obema računoma prelivala brez občutnih stroškov.

"Ena temeljnih značilnosti zasebnikov kot fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, je, da lahko prosto razporejajo denarna sredstva, kar pomeni, da se lahko prelivajo med njihovim gospodinjstvom in podjetjem.", pravi DURS.

Sredstva iz računa, namenjenega poslovanju, lahko samo prenakažemo na osebni račun brez kakršne koli papirologije. Če nam zmanjka denarja na računu za opravljanje dejavnosti, pa lahko nanj prenakažemo  sredstva iz osebnega računa, in to brez kakih posebnih dokumentov (pogodba, itd...). Tako nakazilo se ne bo štelo kot prihodek iz dejavnosti in ne bo obdavčeno.

Iz vidika prelivanja sredstev med računi je torej najbolj praktično imeti oba računa pri isti banki.  Vendar pa je tega prelivanja lahko v praksi dokaj malo, kajti iz računa, namenjenega dejavnosti, se lahko plačujejo tudi stroški, ki niso vezani na dejavnost!

Kaj vse lahko plačujemo iz računa, namenjenega opravljanju dejavnosti?

Davčna zakonodaja ne predpisuje ali omejuje načinov razpolaganja z denarnimi sredstvi z računa, namenjenega dejavnosti. 

Iz računa, ki je namenjen dejavnosti (iz sredstev, ki so nam bila nakazana kot avtorski honorar), lahko npr. direktno plačujemo:
- stroške stanovanja, ki ga uporabljamo za izvajanje dejavnosti, v njem pa tudi stanujemo,
- stroške za uporabo telefona (npr. kartice za mobitel), bencin za avto itd.,
- stvari, ki jih potrebujemo za življenje (mleko, kruh, obleka, čevlji...),
- akonatacijo dohodnine iz dejavnosti... 

"Zasebniki lahko prosto dvigujejo gotovino s transakcijskih računov za namene, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti," pravi DURS. DURS-u smo zastavili tudi vprašanje, ali osebne stroške lahko poravnavamo iz računa, namenjenega dejavnosti, tudi z bančnim nakazilom, plačilno kartico, virmani...

DURS odgovarja: "Osebna odločitev posameznika je, na kakšen način bo z denarnimi sredstvi razpolagal in poravnaval obveznosti z računa namenjenega dejavnosti. Davčna zakonodaja tega ne predpisuje ali omejuje."

Kako bi bilo torej z nakupom hrane s plačilno kartico računa, namenjenega dejavnosti? Je samozaposleni za to lahko kaznovan? "Če ni v nasprotju z zakonodajo, kar ni, zaradi načina plačila s strani DURS res ne moreš biti kaznovan", odgovarja DURS.

Vendar pa nas je uporabnica, ki je računovodja, opozorila, da je dobro biti pri tem previden in svetuje ločevanje ne samo prihodkov, temveč tudi odhodkov. Inšpektorji namreč pri pregledih zahtevajo tudi predložitve računov za osebne stroške, ki so bili poravnani s poslovnega računa. Po njenih besedah kazni za s.p. ja ni bilo nobene, samo neprijetna situacija pri razlaganju stroškov.
 

Katero banko izbrati?

Primerjajte tarife na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije. Najcenejša je Delavska hranilnica. Uporabnicam se zahvaljujemo za informacijo.
 

Prijava novega računa

DURS-u je potrebno prijaviti le račune v tujini, računov v Sloveniji pa ni treba prijaviti! Tudi novih računov za opravljanje dejavnosti ni potrebno sporočati na DURS. 

"Račune, odprte v Sloveniji, DURS po uradni dolžnosti pridobiva iz Registra transakcijskih računov, kar pomeni, da zavezancu ni potrebno dodatno sporočati podatkov na DURS. Če pa ima zavezanec račun v tujini, mora podatke o računu javiti na obrazcu DR-03, ki je objavljen na spletni strani DURS.", pojasnjuje DURS.
 

Morda niste vedeli...

... da DURS dobiva podatke o vseh na novo odprtih računih od AJPES-a. Banke, ki vodijo transakcijske račune, morajo AJPESu tekoče zagotavljati podatke za vzpostavitev in vodenje registra transakcijskih računov. V tem registru se podatki obdelujejo, transakcijski računi fizičnih oseb - posameznikov, pa se vodijo ločeno od transakcijskih računov podjetnikov (to smo mi!).

DURS zato poudarja, da je "ključnega pomena, da banka takšen račun zaradi poročanja AJPES obravnava kot račun, namenjen poslovanju (javnost), ter da imetnik preko računa opravlja zgolj transakcije, ki so namenjene poslovanju (transparentnost poslovanja)."

==================

Pripravlja:
Marija Mojca Pungerčar

Viri:
DURS - Generalni davčni urad
Uporabniki

 

 

 

 

 

 


NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti