Vstop / SCCA-Ljubljana / Evrokultura info@artservis.org
   
O ARTSERVISU OKROŽNICA OBVESTILA POVEZAVE FORUM PRIROČNIK BAZA MOBILNOST RSS ENGLISH
Napredno iskanje


Nasveti za: samozaposlene, zavode, društva ...
Primeri: pogodb, računov...

Arhiv anket

na vaši strani!

na Artservisu.

Opozorilo

Obvestilo

Nova davčna zakonodaja - rok in obveznosti (18/3/013)
2. april je rok za DURS!; razne koristne informacije

ROK in OBVEZNOSTI ZA DURS

2. april 2013 je rok za priglasitev samozaposlenih, ki želijo spreminjati svoj način ugotavljanja davčne osnove ter rok za oddajo izračuna višine akontacije ter obrokov. Tistim, ki zaslužite malo, se po novem - tehnično gledano - morda bolj splača voditi knjigovodstvo, saj so normirani stroški sedaj ugodni samo za tiste z visokimi dohodki. Res pa je, da je minister za kulturo Uroš Grilc napovedal, da si bo prizadeval za popravilo škodljivih posledic sprememb davčne zakonodaje, med katere sodi tudi ukinitev olajšav za normirance.

a) Priglasitev za način ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti:

-  dosedanji - novi normiranci (tisti, ki ostajate normiranci in ste že oddali prijavo za normirane stroške do konca novembra 2012): ni potrebne ponovne priglasitve;

dosedanji normiranci -  novi "knjigovodje" (bili ste normiranci, pa želite sedaj voditi knjige): izpolnite obrazec 5 (Obvestilo o prenehanju ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013);

dosedanji "knjigovodje" – novi normiranci (vodili ste knjige, sedaj pa želite biti normiranci): izpolnite obrazec 3 (Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2013).

Vsi potrebni obrazci (na spletni strani DURS-a).
 

b) Letni davčni obračun:

Tistim, ki ste bili do sedaj normiranci, ga letos ga še ni potrebno oddati.
 

c) Izračun višine akontacije ter obrokov:

Vsi normiranci (stari in novi) ga morate oddati na DURS do 2. 4. 2013:
Izračun višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2013 (obrazec 4) za normirance (pdf, spletna stran DURS)

Dosedanji normiranci -  novi "knjigovodje":
1. Če do konca novembra 2012 NISTE oddali vloge, da želite biti normiranec v letu 2013, bi morali že do 31.12.2012 davčnemu organu predložiti obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino predhodne akontacije in obrokov predhodne akontacije dohodnine. Če tega do sedaj niste storili, morate to storiti čimprej, saj so mesečni obroki za januar in februar že zapadli v plačilo.

2. Če STE do konca novembra 2012 oddali vlogo, da želite biti v 2013 normiranec, naknadno pa ste se premislili, morate najkasneje do 2. 4. 2013  predložiti obrazložen izračun predvidene davčne osnove, akontacije in obrokov za leto 2013 na obrazcu obračuna akontacije dohodnine o dohodka iz dejavnosti (pdf, spletna stran DURS).

Po navodilih Generalnega urada DURS-a, na tem obrazcu lahko izpolnite samo naslednje podatke za izračun predvidene akontacije in obrokov:
- Obdobje (v naslovu) (»od« - vpiše se datum pričetka poslovanja v letu 2013)
- Predvideni prihodki (Zap. 1, ki je enaka zap. 4), 
- Predvideni odhodki (Zap. 5, ki je enaka zap. 8), 
- Zap. 9, ki je enaka zap. 13 oz. zap. 10, ki je enaka zap.14; če je izpolnjena zap. 14, se obrazec obračuna naprej ne izpolnjuje;
- Davčna osnova (Zap. 13, ki je enaka zap. 16, ki je enaka zap. 19),
- Zap. 20, ki je enaka zap. 23;
- Zap. 28 (preračun na letno osnovo!);
- Predhodna akontacija (Zap. 29);
- Mesečni oz. trimesečni obrok predhodne akontacije (Zap. 30 oz. zap. 31).

Popravek! Napačno smo zapisali, da je "priporočljivo vpisati tudi olajšave (15.13, 19.9, 17, 18), saj si tako bistveno zmanjšaš osnovo za akontacijo dohodnine in akontacijo dohodnine".

Žal ni tako, saj po zadnjih informacijah Generalnega davčnega urada, DURS v oceni prihodkov in odhodkov za leto 2013 ne bo upošteval vpisanih olajšav,pač pa jih bo upošteval šele v obračunu, ki ga boste oddali za nazaj (leta 2014 za leto 2013)! 

Tako si v predvidenem izračunu - oceni za 2013, z olajšavami še ne morete zmanjšati akontacij davka!

Iskreno se opravičujemo za napačne navedbe! Tisti, ki boste brez upoštevanja olajšav dobili previsok znesek za mesečno akontacijo davka, in bi ga mesečno težko vplačevali, lahko do konca današnjega dne še oddate popravek izračuna, v katerem si predvidene materialne stroške višje ocenite.

Na DURS lahko oddate popravljeno oceno še danes, 2. 4. 2013, po pošti priporočeno.

Tega obrazca se ne oddaja po eDavkih, ampak se ga skupaj z obrazložitvijo izračuna predloži na pristojen davčni urad. Obrazložitev izračuna pomeni, da na dodatnem papirju pojasnite, zakaj pričakujete, da boste imeli takšne prihodke in odhodke, kot ste jih navedli v obračunu.

Skupaj torej do 2. 4. 2013 oddate tri dokumente: obrazec 5 (pojasnilo zanj je zgoraj v rubriki a), obrazec akontacije dohodnine, in obrazložitev izračuna akontacije in obrokov (prosti spis).

Za plačevanje medletnih obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti v letu 2013 se bo upošteval predložen izračun PREDVIDENE akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti - izračun na podlagi PREDVIDENIH prihodkov in PREDVIDENIH odhodkov v letu 2013 - torej vaša ocena prihodkov in odhodkov za leto 2013!
 
Na podlagi  davčnega obračuna za leto 2013, ki bi oddan naslednje leto, bo tako lahko prišlo do doplačila ali vračila premalo ali preveč plačane akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. 

(vir: Generalni urad DURS) 

Več o novi davčni zakonodaji na Artservisu

______________
 

RAZNE KORISTNE INFORMACIJE


1. KNJIGOVODSKE OBVEZNOSTI ZA NORMIRANCE

Tudi za tiste samozaposleni v kulturi, ki ste se odločili za normirane stroške, naj bi po novem veljala obveznost vodenja evidence prihodkov in odhodkov, oz. evidence knjigovodskih listin in evidence osnovnih sredstev. 

Več informacij z obrazcem in praktičnim primerom evidence za normirance (spletna stran UNIJA računovodska hiša d.d.)

Vir: Delavska enotnost (ZSSS)
 

2. IZRAČUNAVANJE "NAVADNIH" AVTORSKIH HONORARJEV

Excel tabela - v pomoč pri izračunavanju avtorskih honorarjev z 10 % normiranimi stroški in novim dodatnim prispevkom za ZPIZ (8,85 %). 

Vir: Uporabnica

 

 


NOVO V BAZI (zadnjih 10 novosti)
zadnja sprememba
13/12/13

Evropska komisija / European Comission / Ustvarjalna Evropa / Objavljeni prvi razpisi v okviru programa EU Rok prijave: 05/03/14, 12/03/14, 19/03/14 več
 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona / European Prize for Urban Public Space 2014 / CALL FOR ENTRIES Rok prijave: 23/01/14 at 12 p.m - registration date več
 
CCA ŁAŹNIA 2  / Residence Programme 2014 / OPEN-CALL FOR 2 ARTISTS Rok prijave: 26/01/14 več
 
EDITH-RUSS-HAUS FOR MEDIA ART / Media Art Grants 2014 / Call for submissions of international artists up to the age of 35 Rok prijave: 16/02/14 več
 
Media Art Centre / International Video Art Festival Now&After / Call for entries Rok prijave: 15/01/14 več
 
The Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) / Marjorie Susman Curatorial Fellowship / for an exceptional graduate-level candidate Rok prijave: 31/01/14 več
 
Emzin zavod za kreativno produkcijo / Fotografija leta 2014 / vabilo k prijavam na natečaj Rok prijave: 14/01/14 več
 
Deutsches Filminstitut / goEast – Festival of Central and Eastern European Film / FEATURE AND DOCUMENTARY FILM COMPETION, EXPERIMENTAL FILM AND VIDEO ART COMPETITION Rok prijave: 31/12/13 - feature and documentary, 31/01/14 - experimental and video več
 
Muzej moderne i suvremene umjetnosti MMSU / SPAJALICA # 2´ / JAVNI POZIV Rok prijave: 09/12/13 več
 
Liburnija-film / 44. KRAF - short film festival / Open call for feature, documentary, experimental, animation or a music video Rok prijave: 27/11/13 več
 
Zadnjih 100 novosti