Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2012
 
LUD Literatura
Deseta delavnica kreativnega pisanja
 
poezija. kratka zgodba. kritika.
www.ludliteratura.si/novice-in-obvestila
 

Tradicionalne delavnice že od jeseni 2004 prinašajo izide. Nekateri udeleženci so medtem pričeli objavljati v osrednjih književnih revijah, drugim izhajajo knjige, ki dobivajo nagrade, tretji zmagujejo na literarnih tekmovanjih, četrti so se zaposlili pri slovenskem knjižnem časopisju in v literarnih ustanovah. Povratniki se srečujejo z novimi pisci, vsi pa prinašajo nove pesmi, zgodbe in misli. Lahko se pridružite.

Pesniško delavnico vodi Uroš Zupan, dobitnik Jenkove in Župančičeve nagrade, nagrade Prešernovega sklada in nagrade za najboljši prvenec, avtor petnajstih knjig, izdanih v Sloveniji, in šestih, izdanih v tujini, zastopan v številnih domačih in tujih antologijah.

Kratko zgodbo usmerja Andrej Blatnik, dobitnik Župančičeve nagrade in nagrade Prešernovega sklada, avtor dvanajstih knjig, izdanih v Sloveniji, in dvaindvajsetih, izdanih v tujini, predavatelj založniških študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Kritiko poučuje Urban Vovk, dolgoletni urednik kritiške rubrike v reviji Literatura, avtor treh kritiško-esejističnih knjig, dobitnik Stritarjeve nagrade, ustanovni član in prvi predsednik Društva slovenskih literarnih kritikov ter idejni oče nagrade kritiško sito.

Kritiko mladinske književnosti usmerja Gaja Kos, dolgoletna urednica rubrike Robni zapisi v Literaturi, s Stritarjevo nagrado nagrajena kritičarka, ki se zlasti posveča mladinski književnosti.

Z analizo besedil in izkušnjami bodo sodelovali še drugi uveljavljeni poznavalci in ustvarjalci posameznih zvrsti.

Delavnice bodo potekale od začetka oktobra na popoldanskih srečanjih sredi Ljubljane.

Če želite na kateri od njih sodelovati, pošljite za poezijo deset pesmi (v eni datoteki) Urošu Zupanu (uros.zupan2@guest.arnes.si), za kratko zgodbo dve zgodbi v dolžini do pet strani (do 10.000 znakov vsaka) Andreju Blatniku (Andrej.Blatnik2@guest.arnes.si), za recenzije pa knjižno recenzijo, dolgo približno sto vrstic, Urbanu Vovku (liturban@yahoo.co.uk) ali (za kritiko mladinske književnosti) prav tako dve recenziji Gaji Kos (gaja.kos@gmail.com) do 20. septembra 2012. Pripišite čim več o sebi in omenite svoje ustvarjalne izkušnje, želje in potrebe.

Za dinamično ravnovesje v skupini si voditelji pridržujejo pravico izbire med prijavljenimi. Pridržujejo si tudi pravico, da katere od delavnic zaradi neustreznega števila prijav ne izpeljejo. O izbiri bodo prijavljeni obveščeni konec septembra. Posebej opozarjamo, da delavnice niso namenjena besedilom za otoke in mladino, odlomkom iz romanov in spominskim in dnevniškim zapisom.

Udeležba je prostovoljna in brezplačna. Pogoj zanjo je dostop do elektronskega naslova in zmožnost dela v skupini. 

 
Rok prijave: 20/09/12
 
Kontakt:
LUD Literatura
Erjavčeva 4
1000 Ljubljana
tel: 01/251 43 69 ali 01/426 97 60
www.ludliteratura.si
Vir podatka: LUD literatura


Opozorilo