Ljubljana, Slovenija
Datum dogodka: 2013
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS
Idejna rešitev vizualne podobe projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma
 
Vabilo k sodelovanju
www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu
 

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti razpisuje odprti vabljeni anonimni natečaj za oblikovanje vizualne podobe projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma, ki se sofinancira iz Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014. Vizualna podoba projekta vsebuje oblikovanje logotipa in osmih podob (npr. liki, slike, ilustracije, karikature) za posamezna vsebinska področja, in sicer:

  1. enakost žensk in moških v političnem odločanju,
  2. uravnotežena porazdelitev gospodarske moči in virov med ženskami in moškimi,
  3. ekonomska neodvisnost in socialna vključenost žensk in moških,
  4. usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter enakost v starševstvu,
  5. odprava spolnih stereotipov,
  6. vzgoja in izobraževanje za enakost spolov,
  7. enake možnosti žensk in moških za dobro zdravje,
  8. odprava vseh oblik nasilja zaradi spola.

Na natečaju lahko sodelujejo vse zainteresirani natečajnice / natečajniki.

Vsi materialni stroški priprave in predložitve natečajne naloge bremenijo natečajnico / natečajnika.

Prve tri natečajnice / natečajniki, ki bodo prejele/-i najvišje število točk po oceni komisije ter številu glasov udeleženk in udeležencev konference, bodo prejele/-i denarno nagrado. Nagrada za zmagovalno rešitev bo znašala 5.000,00 EUR bruto, nagrada za drugo uvrščeno / uvrščenega bo znašala 3.000,00 EUR bruto, nagrada za tretje uvrščeno / uvrščenega bo znašala 2.000,00 EUR bruto. Nagrade bodo izplačane v 30 dneh po objavi rezultatov.

Vabljene natečajnice / natečajniki, ki bodo pravočasno oddali popolno natečajno nalogo in ne bodo prejemniki 1., 2. ali 3. nagrade, bodo prejeli povračilo materialnih stroškov v višini 500,00 EUR bruto. Vabljene natečajnice / natečajniki, ki prejmejo nagrado, niso upravičeni do povračila materialnih stroškov.

 
Razpisni obrazec
Rok prijave: 16/12/13
 
Kontakt:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS (MDSZ)
Pia Ažman
Kotnikova ulica 28
1000 Ljubljana
Slovenija
tel: 01 369 77 80
fax: 01 369 76 67
pia.azman(@gov.si
www.mddsz.gov.si
Vir podatka: MDSZ RS


Opozorilo