www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

FINANCE

Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig



Za kulturo je s 1.1. 2010 začela veljati pomembna davčna novost. Poleg klasično tiskanih knjig na papirju, bodo po 8,5-odstotni stopnji DDV obdavčene tudi knjige na CD-ju, DVD-ju, oziroma na drugem elektronskem nosilcu. Za zadnje je do zdaj veljala splošna 20-odstotna stopnja DDV.

1.1.2010 je namreč začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B), objavljen v Uradnem listu RS št. 85/2009 z dne 30.10.2009. Omenjena novela je spremenila tudi seznam dobav blaga in storitev, za katere ne velja splošna 20% stopnja DDV, temveč znižana – 8,5% stopnja.

Pred uveljavitvijo novele je veljalo, da se (med drugim) nižja stopnja DDV obračuna od:

- knjig (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim materialom, otroškimi slikanicami ter otroškimi knjigami za risanje in barvanje, tiskanimi notami ter notnimi rokopisi, zemljevidi ter hidrografskimi in podobnimi kartami), razen tistih, ki v celoti ali v večini vključujejo reklamne vsebine.

Direktiva Sveta 2009/47/ES z dne 5. maja 2009 je državam članicam EU omogočila, da zaradi prilagoditve tehničnemu napredku uporabijo nižje stopnje DDV tudi od dobav knjig na različnih fizičnih nosilcih in ne le od tiskanih izvodov, kot je to veljalo do zdaj.

V tem smislu je omenjena novela v prej veljavnem Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV-1, zgoraj naveden seznam dopolnila, tako da se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 8,5% od davčne osnove za dobavo:

- knjig na vseh fizičnih nosilcih (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim gradivom, otroškimi slikanicami, vključno s tistimi za risanje ali barvanje, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju.

Z omenjeno spremembo so tako po nižji stopnji DDV obdavčene vse knjige, ne glede na fizični nosilec na katerem so (papir, DVD, CD, drug elektronski nosilec) in ne le knjige v klasični tiskani obliki.

Nižja davčna stopnja pa ne velja za posnete pete pesmi na zgoščenki in za igrane pravljice! V primeru, če so pesmi na zgoščenki posnete v obliki petja ali če gre za drug glasbeni zapis izvedbe, namreč ne moremo govoriti o knjigi. Igrane pravljice ne morejo biti zapisane v obliki knjig, ne v tiskani ne v drugi obliki, tako še vedno ne sodijo v kategorijo blaga, za katerega se obračuna nižja stopnja DDV.

Izjema od tega bi bila, če bi igrano pravljico izdali v obliki knjige, torej v obliki dramaturškega tekstovnega zapisa (da bi torej lahko govorili o knjigi). V tem primeru velja isto kot zgoraj – če so v tiskani obliki ni razlike (stopnja je 8,5%), če pa so v drugi obliki oziroma na drugem nosilcu pa so od 1. 1. 2010 v kategoriji blaga, od katerega se obračuna nižja stopnja DDV.

Povezave

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B)

Direktiva Sveta 2009/47/ES z dne 5. maja 2009

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1



Vir: Matej Verbajs, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS

12. 1. 2010, zadnja posodobitev: 20. 3. 2012



O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura