www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

Pravica do nadomestila prihodkov zaradi bolezni pri samozaposlenih v kulturi

1 Bolezen
2 Nega otroka oz. ožjega družinskega člana
3 Poškodba
4 Postopek uveljavljanja pravice do nadomestila
5 Nasveti

Tudi samozaposleni v kulturi imajo nekatere pravice do t. i. bolniške, oz. nadomestila prihodkov v primeru zadržanosti od dela zaradi bolezni.

Osnova za nadomestilo prihodka je povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Bolezen

V primeru bolezni si »mora« samozaposleni kulturnik od prvega do tridesetega delovnega dne bolezni nadomestilo izplačevati sam. Zavod za zdravsteno zavarovanje RS (ZZZS) mu ga začne izplačevati šele v primeru, ko bolezen traja več kot 30 delovnih dni. Po preteku 30 delovnih dni (kar znaša približno 6 koledarskih tednov) pa nadomestilo izplača ZZZS, vendar samo tisti del, ki sega čez 30 delovnih dni. Nadomestilo znaša 90% osnove v primeru bolezni, v primeru poklicne bolezni pa 100% osnove.

Nega otroka oz. ožjega družinskega člana

V primeru nege bolnega otroka pa so samozaposleni starši izenačeni z zaposlenimi, saj so upravičeni do nadomestila iz državne blagajne s prvim dnem otrokove bolezni. Pravico do nadomestila zaradi nege otroka lahko uveljavlja eden od staršev, rejnik, skrbnik, zakonec ali zunajzakonski partner. Po naših podatkih poteka pri samozaposlenih uveljavljanje pravice do nadomestila pri negi otroka normalno, medtem ko za uveljavljanje pravice do nege drugega ožjega družinskega člana nimamo podatkov. Nadomestilo za nego otroka ali ožjega družinskega člana znaša 80% osnove.

Poškodba

Tudi v primeru poškodbe si samozaposleni v kulturi od prvega do tridesetega delovnega dne zadržanosti od dela izplačuje nadomestilo sam, kot to velja za bolezen. Če bolezensko stanje zaradi poškodbe traja več kot 30 delovnih dni, pa pripada samozaposlenemu kulturniku pravica do nadomestila iz državne blagajne, in sicer 100% osnove v primeru poškodbe pri delu in 80% osnove v primeru poškodbe izven dela.

Če se je poškodba zgodila v času izven standardnega delovnega časa (upošteva se 8 urni delavnik od ponedeljka do petka), bo samozaposleni kulturnik izredno težko uveljavljal poškodbo pri delu.

Drugo

Nadomestila lahko zavarovanci uveljavljajo tudi v primerih kot so: presaditev živega tkiva in organov v korist druge osebe, dajanje krvi (za oboje je določeno nadomestilo 100% osnove) ter spremstva družinskega člana, ki ga odredi osebni zdravnik (80% osnove).

Več

Postopek uveljavljanja pravice do nadomestila

V vseh naštetih primerih je postopek uveljavljanja nadomestila enak, oz. podoben:

1. Osebni zdravnik (v primeru bolezni ali poškodbe) ali pediater (v primeru nege otroka) naj vam naj izda t. i. bolniški list (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela). Bolniški list mora biti zaključen z zadnjim dnem v mesecu. Če se bolezen ali nega otroka nadaljujeta v naslednjem mesecu, bo zdravnik izdal za ta čas nov bolniški list, v tem primeru boste dobili torej dva.

2. Bolniški list (original!) po navadni pošti (lahko priporočeno, ni pa nujno) pošljete svojemu referentu na vašo davčno izpostavo. Najbolje je, da to storite takoj ko ga dobite. Za bolniško ali nego, ki se zaključi konec meseca, je potrebno poslati bolniški list v roku petih dni na DURS. Bolniški list bo od tam odpotoval na ZZZS, ki bo opravilo izplačilo, ter na Ministrstvo za kulturo, ki bo za tiste samozaposlene, ki so MzK pooblastili za mesečna obvestila o prispevkih za socialno varnost, podatke vneslo v mesečni spletni obrazec OPSVZ. Če ministrstva niste za to pooblastili, morate podatke o bolniški sami vnesti v OPSVZ.

3. Čakate na obvestilo o izplačilu ter nakazilo na tekoči račun iz strani ZZZS. To lahko traja od nekaj tednov do dveh mesecev.

Nasveti

1. Svetujemo, da zdravnika ali pediatra sami opozorite, da želite »odpreti bolniško«. Ne zmedite se, če vam zdravnik odvrne, da ne pozna postopka v primeru samozaposlenih – postopek je enak kot pri zaposlenih, samo da vi bolniškega lista ne boste oddali v službi, temveč ga boste poslali svojemu referentu na DURS. Če ne veste, kdo je to, poizvejte na svoji davčni izpostavi.

2. Koristno je, da si bolniški list pred oddajo na DURS skopirate, skenirate ali vsaj prepišete osnovne podatke o datumih zadržanosti od dela za svojo evidenco.

3. Če želite izplačilo pospešiti ali poizvedeti, zakaj ga še ni, se obrnite na vašega davčnega referenta, pristojno osebje na Ministrstvu za kulturo (Špela Fortuna, tel.: 01 400 79 10, ali Bojana Kosmač, tel.: 01 400 79 05) in na pristojno osebje ZZZS.


Članek je pripravila Marija Mojca Pungerčar.

9. 2. 2012
O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura