www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Brezplačno pravno svetovanje za mreže v kulturi!

Artservis ponovno vzpostavlja brezplačno pravno svetovanje, ki pa je namenjeno izključno nevladnim organizacijam iz področja kulture, ki so povezane v mreže. Drugih področij ne pokrivamo.

Uporabniki brezplačnega pravnega svetovanja so lahko t.i. vsebinske mreže NVO na področju kulture (kot je npr. Asociacija, zveze društev in podobno).

V poštev pridejo vprašanja pravne narave, ki se nanašajo na sam položaj mreže ali na neko pomembnejšo sistemsko zadevo, ki se tiče več NVO na področju kulture (npr. glede njihovega financiranja, glede civilnega dialoga, prostovoljnega dela in podobno). Pomembno je, da ne gre za individualno zadevo konkretne NVO, temveč za neko širšo zadevo, tako da odgovor lahko pomaga tudi drugim NVO.

Primeri vprašanj, ki pridejo v poštev za svetovanje:
- vprašanja glede razlage spremembe predpisov (npr. ZUJIK), ki se nanašajo na položaj NVO,
- svetovanje, kako ravnati na javnem razpisu, na katerem ste zaznali kakšne težave,
- vprašanja glede pogojev za izvajanje neke kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo NVO, njihove davčne obveznosti pri tem, itd.

Primeri, ki NE pridejo v poštev:
- vprašanja ki se tičejo izključno samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov,
- vprašanja, ki urejajo položaj konkretne NVO (npr. priprava avtorske pogodbe za nek določen projekt),
- vprašanje glede pravice delavca glede na konkretno situacijo, ki jo ima NVO,
- vprašanja glede davčne obveznosti NVO pri konkretni dejavnosti, ki jo izvaja, itd.

Svoje vprašanje nam pošljite na elektronski naslov:
info@artservis.org

Navedite svoje ime, naslov, telefon in kontaktne podatke vas in vaše organizacije.

Vprašanja in odgovore v anonimni obliki objavljamo v rubriki Vprašanja in odgovori.

Pravno svetovanje za nevladne organizacije izvajamo v sodelovanju z Zavodom Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS. Na vaša vprašanja odgovarja pravnik Matej Verbajs.

cnvos


POVEZAVE


Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS št. 96/2004)

Spremembe zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS št. 23/2008)

Zavod PIP - brezplačna pravna pomoč


Davčno in računovodsko svetovanje:
www.racunovodja.com
(> forumi)
www.durs.gov.si (seznam davčnih uradov, ki ob uradnih urah nudijo zavezancem pomoč v zvezi z davki)


 


O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura