www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori | Brezplačno pravno svetovanje |

ORGANIZACIJA
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Brezplačno pravno svetovanje za Arstervisove uporabnike

PRVI PRAVNI NASVET

Dne 1. 9. 2008 so začele veljati spremembe Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS št. 23/2008), ki določajo, da so do brezplačne pravne pomoči v obliki prvega brezplačnega pravnega nasveta upravičeni le prosilci, ki zadostijo kriterijem nizkega premoženjsko finančnega stanja oz. stanja svoje družine.

O tem odloča organ, pristojen za odločanje o brezplačni pravni pomoči. Ta izda prosilcu na podlagi njegove prošnje napotnico za pravni nasvet. Na podlagi napotnice lahko posameznik uveljavlja pravico do prvega pravnega nasveta pri izvajalcih prvega pravnega nasveta.

Izvajanje preko spletnega obrazca na Artservisu tako ni več mogoče!


Navodila za pridobitev brezplačne pravne pomoči (prvi pravni nasvet):

1. Posameznik je upravičen do brezplačnega pravnega nasveta le, če njegov mesečni dohodek oziroma mesečni povprečni dohodek na člana družine ne presega dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka (minimalna plača od 1. 8. 2008 dalje znaša 589,19 EUR) IN če njegovo premoženje in premoženje njegove družine ne presega višine 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.

2. Posameznik zaprosi za brezplačno pravno pomoč pri organu za odločanje o brezplačni pravni pomoči pri Okrožnem sodišču, kjer ima prosilec stalno prebivališče. Pri tem mora izpolniti vlogo. Vlogo je potrebno izpolniti tudi za družinske člane. Pristojni organ mora o prošnji odločiti takoj.

3. Prosilec ima v isti zadevi pravico le do enega prvega pravnega nasveta. Prvi pravni nasvet je izrecno omejen na pol ure.

4. O nudenju prvega pravnega nasveta se napravi zapisnik, ki ga podpiše tudi upravičenec in prejme njegovo kopijo.

Obrazci za pridobitev brezplačne pravne pomoči: (priloga Pravilnika o obrazcu za dodelitev brezplačne pravne pomoči (UL RS št. 79/2008, 1.8.2008):

Osebni obrazec

Obrazec za družinskega člana

PIC, ki je našim uporabnikom do sedaj nudil pravne nasvete, sicer še naprej ostaja izvajalec prvega brezplačnega pravnega nasveta na podlagi dovoljenja Ministrstva za pravosodje, vendar pa odslej prve pravne nasvete nudi le upravičencem, ki bodo predložili napotnico.


VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Vse, ki boste pridobili pravni nasvet, prosimo, da nam ga posredujete za objavo!
(info@artservis.org)

Vprašanja naših uporabnikov in odgovore nanje v anonimni obliki objavljamo v rubriki Vprašanja in odgovori.


POVEZAVE

Zakon o brezplačni pravni pomoči (Ur.l. RS, št. 48/2001

Izvajanje brezplačne pravne pomoči v Sloveniji
Za nudenje brezplačne pravne pomoči je v Sloveniji registriranih vrsta izvajalcev:
Register oseb za dajanje brezplačne pravne pomoči (spletna strani Ministrstva za pravosodje)

Davčna in računovodska vprašanja
Davčno svetovanje lahko dobite na naslednjih portalih:
www.racunovodja.com
www.davki.info
www.durs.gov.si (seznam davčnih uradov, ki ob uradnih urah nudijo zavezancem pomoč v zvezi z davki)

Druge povezave:
Pravno informacijski center nevladnih organizacij PICO PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura