www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

FINANCE

Množično financiranje s pomočjo interneta

Tudi na področju kulture in sodobne umetnosti se uveljavlja množično financiranje, t. i. ''crowdfunding'', ki je v svetu že več let znan fenomen. Gre za sodobno metodo zbiranja donacij oziroma denarnih sredstev s pomočjo interneta.

Nekdo, ki želi uresničiti svojo idejo, na spletu prosi druge za finančno pomoč. Princip je, da večje število posameznikov investira manjše ali večje zneske in tako finančno podpre njegov projekt. Investitorji (donatorji) pa v zameno dobijo kaj malega: npr. fotografijo, tematsko glasbo filma, objavo imena ali podjetja...

Servisi se med seboj razlikujejo. Nekateri vrnejo denar, če projekt ni realiziran ali če se v določenem času zbere manj sredstev, kot je bilo načrtovano. Drugi servisi pa prijaviteljem projekta omogočajo, da obdržijo vsa zbrana sredstva.

Nekaj servisov za množično financiranje s pomočjo interneta:

Verkami.com (uspešen primer iz domačega prostora: film My Name is Janez Janša)
Kickstarter.com
ArtistShare
Pledgemusic
PleaseFund.Us
Funding4Learning
Indiegogo (tam najdete tudi prijavo Snow Drawings Artservisove dopisnice iz tujine Sonje Hinrichsen)
GoFundMe
RocketHub...

V Sloveniji pa na spletu deluje Objem topline, ki je namenjen društvom, zavodom, fundacijam in drugim neprofitnim organizacijam, tudi na področju kulture. Organizator Studio Moderna (Dormeo) vsak mesec podari 1.000 eur prijavi, ki zbere največ klikov.

Več:

Crowd funding (Wikipedia)

Primerjave servisov za Množično financiranje (Wikipedia)

Množično financiranje: Inovativen način zbiranja sredstev, ki temelji na zaupanju
(Nataša Magister, Dnevnik, 29. 4. 2012)Pripravila: Marija Mojca Pungerčar, 24. 8. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura