www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

FINANCIRANJE

Davčna številka za tujce

Tujci morajo za izplačilo avtorskega honorarja odpreti v Sloveniji davčno številko. Davčno številko v Sloveniji tujec potrebuje le, če sklepa avtorske pogodbe večkrat. Če gre za enkratno izplačilo, pa je ne potrebuje.

Najbolje bo, da davčno številko za tujca odprete kar sami. Tuja fizična oseba se vpiše (tako kot domača fizična oseba) v davčni register na osnovi podatkov, vpisanih v obrazec DR-02 (spletna stran DURS-a).

V obrazec vpišete osnovne podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO (vkolikor ga fizična oseba ima), prebivališče (tudi začasno, v kolikor ga fizična oseba ima). Obrazcu priložite kopijo osebnega dokumenta. V primeru, da bo davčno številko pridobila pooblaščena oseba, pa priložite tudi pooblastilo.

Obrazec lahko oddate na kateremkoli davčnem uradu.

IZJAVA O POOBLASTILU

Podpisana (ime, naslov)_ _ _ _ _ _ _ pooblaščam (ime, naslov)_ __ _ _ _,
da zame pridobi osebno davčno številko na področju Slovenije.

Kot dokaz svoje istovetnosti prilagam fotokopijo svojega potnega lista.

podpis _ _ _ _ _ _ _

Št. potnega lista: _ _ _ _ _ _ _ _
datum _ _ _ _ _ _ _

Izjava v .doc obliki
Obrazec DR-2 (spletna stran DURS-a)

Vir: DU Maribor, uporabnik
Prispevek je nastal v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC.

Zadnja posodobitev: 23. 8. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura