www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

DEJAVNOST

Knjižnično nadomestilo

Nekaj koristnih informacij za avtorje, likovne ustvarjalce (ilustratorje), fotografe in prevajalce

1. Se izposoje lahko seštevajo?
2. Upravičenost do knjižničnega nadomestila
3. Če ima delo več avtorjev
4. Pomanjkljivosti, pomote in napačni vpisi
5. Povezave


1. Se izposoje lahko seštevajo?

Javni poziv avtorjem s področja knjige, glasbe, filma, ilustracije in fotografije, da na spletni strani IZUM-a preverijo statistiko izposoj svojih del v splošnih knjižnicah, objavlja od leta 2009 dalje Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (JAK).

V 7. členu Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila je zapisano, da je število izposojenih enot za posamezno vrsto knjižničnega gradiva in kategorijo avtorstva po 6. členu tega pravilnika seštevek vseh izposojenih enot tega gradiva.

To z drugimi besedami pomeni, da se po posameznih vrstah gradiva seštevajo le iste kategorije avtorstva. Ne seštevajo se na primer avtorstvo in ilustratorstvo, saj imajo različne vrste avtorstva tudi različne spodnje meje izposoj.

2. Upravičenost do knjižničnega nadomestila

Posameznik je upravičen do knjižničnega nadomestila, če skupno število izposoj knjižničnega gradiva, katerega avtor ali soavtor je, presega spodnjo mejo izposoj glede na naslednje kriterije:

Avtorji izvirnih monografskih publikacij:
- spodnja meja izposoj:  800
- zgornja meja izposoj: 20.000 + 20% nad 20.000

Prevajalci monografskih publikacij:
- spodnja meja izposoj: 4.000
- zgornja meja izposoj: 50.000 + 20% nad 50.000

Ilustratorji in fotografi monografskih publikacij:
- spodnja meja izposoj: 1.000
- zgornja meja izposoj: 20.000 + 20% nad 20.000

Avtorji na področju glasbe in filma:
- spodnja meja izposoj: 300
- zgornja meja izposoj: 2.000 + 20% nad 2.000

Primer: če želite biti upravičeni do knjižničnega nadomestila kot avtor izvirnih monografskih publikacij, morate doseči najmanj 800 izposoj vaših del (tukaj se seštevajo izposoje vseh vaših del, v katerih nastopate kot avtor). Prav tako pa morate, če želite biti upravičeni do knjižničnega nadomestila kot ilustrator, doseči najmanj 1.000 izposoj monografskih publikacij, ki ste jih ilustrirali (tudi tukaj se seštevajo izposoje vseh vaših del, ki ste jih ilustrirali).

Uredništvo publikacij se ne upošteva pri seznamih za knjižnično nadomestilo.

3. Če ima delo več avtorjev

Če je v bibliografskem zapisu posamezne enote knjižničnega gradiva v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI evidentiranih več avtorjev iste kategorije, pripada posameznemu avtorju sorazmerni delež števila izposoj.

4. Pomanjkljivosti, pomote in napačni vpisi

MK svetuje, da se v primeru pomanjkljivih podatkov o svojih delih za popravke obrnete na najbližjo splošno knjižnico, raziskovalci pa na knjižnico, ki ureja vašo bibliografijo. Če ste ugotovili, da gre za pomoto pri imenu ali priimku, se obrnite na IZUM. Ta bo pripombo poslal določeni knjižnici, ki je kreator zapisa. Če gre le za tipkarsko napako, bodo zapis popravili. Če pa je tipkarska napaka natisnjena že v knjigi, potem vnašalec (bibliotekar) pred popravkom v bazi najprej preveri pri založniku (kar pa utegne trajati).

5. Povezave

Knjižnično nadomestilo (spletna stran Javne agencije za knjigo RS)

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (UL RS, 23. 4. 2004)

Izposoja v splošnih knjižnicah v letu 2011 (spletna stran IZUM)

Vir: Članek je nastal na podlagi konkretnega primera Artservisove uporabnice, ki nam je posredovala svojo korespodenco z oddelkom Razvoj vzajemne katalogizacije pri IZUM.

Več informacij:
IZUM - Institut informacijskih znanosti
Prešernova 17, Maribor
T: 02 25 20 331
E: cobisservis@izum.si

Februar, 2008
Zadnja posodobitev: 20. 2. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura