www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

ORGANIZACIJA

Kako zaposliti delavca?

Glede zaposlovanja delavcev je potrebno vedeti najmanj naslednje:

1. Objava prostega delovnega mesta:
Delavca lahko zaposlimo na podlagi objave prostega delovnega mesta, ki mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od osmih dni. Ker so objave v časopisih drage, je pomembno vedeti, da se za javno objavo šteje tudi objava v uradnih prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Opomba: Izjeme navaja 24. člen Zakona o delovnih razmerjih (spletna Zbirka Državnega zbora RS).

2. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi:
Osnovni obrazci za sklenitev pogodbe so na voljo v knjigarnah. Pogodba mora obvezno vsebovati sestavine iz 29. člena Zakona o delovnih razmerjih. Pogodba se lahko sklepa za nedoločen ali pa za določen čas (52. člen) in za polni ali krajši delovni čas (64. člen), možna pa je tudi zaposlitev pri dveh delodajalcih (65. člen).

3. Prijava delavca v zavarovanje:
Novega delavca je s predpisanimi obrazci pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) potrebno prijaviti v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.

Prispevek je nastal v sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC.

Zadnja posodobitev: 30. 1. 2012
O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura