www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

FINANCE

Napoved dohodnine za samozaposleneInformativni izračun


Samozaposleni v kulturi sodimo med tiste davčne zavezance, ki dosegajo dohodek iz dejavnosti. DURS nam pošlje po navadni pošti pred-izpolnjeno dohodninsko napoved (informativni izračun), ki jo moramo sami še preveriti. Pravilnost vpisanih podatkov preverite z izpiski, ki vam jih pošljejo izplačevalci avtorskih honorarjev.


Ugovor na informativni izračun

Če se z informativnim izračunom strinjamo, ni potrebno storiti ničesar. V 30 dneh od odpreme bo samodejno postal odločba o odmeri dohodnine. To pomeni, da je potrebno dohodnino plačati, ali pa jo dobimo nazaj.

V kolikor zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo v 30 dneh od datuma odpreme podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400 do 1.200 EUR.

Ugovor zoper informativni izračun pošljemo na pristojni davčni urad oziroma izpostavo, in sicer na obrazcu, ki ga dobite na vseh davčnih uradih in izpostavah ali pa na spletni strani Dursa. Ugovor je možno podati tudi preko portala eDavki, v kolikor imate digitalno potrdilo.

Obrazec za ugovor (.pdf, Durs)

E-davki

Več (Obdavčitev za področje kulture, Artservis, Priročnik)


Dohodninski obrazec

Dohodki samozaposlenih, ki vodijo knjige (oz. ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov), sodijo v polje 2100 v dohodninskem obrazcu. Tja se vpiše dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna.

Dohodki samozaposlenih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih stroškov, sodijo v polja pod oznako 2200. Podatki o normiranih stroških se v napoved ne vpisujejo (DURS jih bo upošteval avtomatično).

Pozor! V dohodninskem obrazcu še vedno ni ustrezno poimenovane kategorije za samozaposlene v kulturi, ki hkrati uveljavljajo 25 % normiranih stroškov + 15 % posebne osebne olajšave (skupno 40%). Tak dohodek sodi v polje 2220: "dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samozaposlene v kulturi".

Več: INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE ZA LETO 2010 (spletna stran DURS)


Dohodki iz tujine

V primeru tujega davka mora vsak zavezanec sam ugotoviti, ali je prejel v tujini kakšne dohodke, ki so predmet obdavčitve tudi v Sloveniji. Pri tem se mora ravnati po slovenski zakonodaji. Zaradi sporazumov o dvojnemu obdavčevanju mora pripisati državo, kjer je prejel dohodek. Dokumente o prejetem dohodku iz tujine navedemo v rubriki o dokazilih.

Morebitne dohodke iz tujine je priporočljivo prijaviti na DURS že med letom. Naknadni vpisi v dohodninsko napoved se zataknejo v dolgotrajnih postopkih preverjanja, zaradi katerih praviloma dobite dohodninsko odločbo šele na koncu leta.


Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Vsi, ki so si v prejšnjem letu plačevali dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje, si lahko znižajo davčno osnovo, saj sodi tovrstno vplačilo med davčne olajšave. Tudi tu preverite, če je vpis v informativnem izračunu pravilen!


Namenitev dela dohodnine organizacijam, ki opravljajo dejavnosti v javnem interesu


Na podlagi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije lahko del svoje dohodnine namenite tudi organizacijam na področju kulture. Med upravičenci so tudi kulturne organizacije, ki imajo status javnega interesa na področju kulture.

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo (Durs, .pdf)

Seznam upravičencev do donacij za leto 2010 (Uradni list RS, št. 61/200) z dne 30.07.2010Viri: Durs, Pravno informacijski center nevladnih organizacij PIC


Zadnja posodobitev: 13. 4. 2011O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura