www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

DEJAVNOST

Brezplačna domena .si za kulturnike

Organizacije in posamezniki, ki so v skladu s kriteriji, ki jih je sprejela vlada RS, upravičeni do storitev omrežja ARNES, lahko neposredno pri Arnesu brezplačno registrirajo oz. podaljšajo registracijo do dveh domen pod vrhnjo domeno ".si".

Iz področja kulturne sfere so med drugim upravičene:
- organizacije, ki smejo z dovoljenjem ministra izvajati naloge na področju kulture ali imajo koncesije za izvajanje javne službe na področju kulture (npr. restavriranje, areheologija, varstvo kulturne dediščine…),
- samostojni kulturni delavci s pravico do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna,
- društva in ustanove, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, če imajo ustrezno odločbo Ministrstva za kulturo,
- tisti izvajalci, ki sodijo med redne (v zadnjih treh letih) prejemnike državnih proračunskih sredstev, namenjeni kulturi.

Iz drugih področjih so med drugim upravičene nepridobitne organizacije, ki s svojim interdisciplinarnim delovanjem s poudarkom na kulturnem ustvarjanju, poustvarjanju in posredovanju, raziskovanju novih informacijskih tehnologij ter širjenju "informacijske pismenosti" bistveno prispevajo k razvoju informacijske družbe (Ljudmila, Pina, Kibla, ...).

Upravičene so tudi druge organizacije, ki so financirane pretežno iz državnih javnih sredstev.

Nevladna organizacija ali samozaposleni v kulturi, ki izpolnjuje zgoraj omenjene pogoje in želi pri Arnesu brezplačno registrirati domeno pod vrhnjo domeno .si, naj izpolni obrazec in ga pošlje na Arnes:

Obrazec za registracijo (.pdf, spletna stran Arnes)

Ne glede na to, da je mogoča registracija za obdobje do 5 let, morajo upravičene organizacije ali samozaposleni domeno podaljševati vsako leto.

Več informacij:

Registracija domen za organizacije, povezane na ARNES (spletna stran Arnesa)

Povezave:

Splošni pogoji za registracijo domen pod .si (veljavno od 06.11.2008, .pdf, spletna stran Arnes)

Kriteriji za ugotavljanje upravičenosti povezovanja posameznih organizacij na omrežje Arnes in upravičenosti posameznikov do individualnega dostopa do omrežja Arnes (.pdf, spletna stran Arnes)

Prispevek je z dovoljenjem povzet po članku Pravni piškotek: Brezplačna domena .si za nevladne organizacije, ki ga je pripravil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC.

Pravni piškotek je nastal v okviru brezplačnega pravnega svetovanje za nevladne organizacije (spletna stran CNVOS).

Uredila: Marija Mojca Pungerčar
17. 4. 2009
Zadnja posodobitev: 20. 2. 2012O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura