www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Objavljamo vprašanja, ki jih Artservisovi uporabniki zastavljate glede davkov, statusa, računov, pogodb in podobnih tem. Na vprašanja odgovarjajo pravniki Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij PIC.

Brezplačno pravno svetovanje za Artservisove uporabnike

VPRAŠANJA

Avtorsko delo, delo po pogodbi
Kršitev pogodbe o sodelovanju s strani podjetja (19.1.2012)
Zavod izplača avtorski honorar (8.7.2010)
Zavarovanje avtorskega dela (16.6.2010)
Avtorska pogodba za redno izdelavo fotografij (22.4.2010)
Honorar po avtorski poli (23.2.2010)
Račun in avtorska pogodba za delavnice (3.12.2009)
Avtorsko delo, izvršeno pred pridobitvijo statusa (9.11.2009)
Prihodek iz tujine brez avtorske pogodbe (26.10.2009)
Aerobika - avtorsko delo? (15.7.2008)
Avtorsko delo med porodniško (10.6.2008)
Legalno ali na črno? (5.6.2008)
Izplačilo na roko (5.6.2008)
Socialna podpora in avtorsko delo (2.6.2008)
Mandatna pogodba v upokojitvi (18.3.2008)
Delo v invalidski upokojitvi (13.3.2008)
Registracija študentske dejavnosti (23.10.2007)
Prodajanje unikatnega nakita preko avtorske pogodbe (14.5.2007)
Tarife avtorskih honorarjev (26.3.2007)
Avtorska pogodba z beguncem (30.11.2006)
Samozaposlenost in zaposlovanje drugih (30.11.2006)
Honorar za projektno delo (24.11.2006)
Pogodbeno delo ob redni zaposlitvi (9.10.2006)
Pomoč v studiu (28.8.2006)
Avtorsko delo za delodajalca (17.7.2006)
Glasbenik invalidski upokojenec in delo po pogodbi (9.6.2006)
Avtorski honorarji (23.2.2006)

Povezave na spletne strani PIC-a:
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC
Elektronska brezplačna pravna pomoč
O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura