www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Objavljamo vprašanja, ki jih Artservisovi uporabniki zastavljate glede davkov, statusa, računov, pogodb in podobnih tem. Na vprašanja odgovarjajo pravniki Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij PIC.

Brezplačno pravno svetovanje za Artservisove uporabnike

VPRAŠANJA

Avtorske in druge pravice
Ne)dovoljena objava slike iz filma na platnicah knjige (6.4.2011)
Zaščita dizajna (10.2.2011)
Kako urediti prepoved nadaljnega prenosa avtorskih pravic v pogodbi (25.1.2011)
Izključen in neizključen prenos avtorskih pravic (7.7.2010)
Nevladna organizacija, avtor in SAZAS (1.6.2010)
Avtorske pravice ob uporabi znane glasbe (17.5.2010)
Moralne avtorske pravice pri vizualnem ustvarjanju (22.4.2010)
Prenos avtorskih pravic za ilustracije (22.4.2010)
Dogovor o razstavljanju in prodaji slik (23.3.2010)
Prenos avtorskih pravic na trgovino (9.3.2010)
Avtorske pravice za televizijsko oddajo (20.1.2010)
Umetniška predelava izvirnih logotipov (10.12.2009)
Izključne pravice in avtorska pogodba (26.10.2009)
Kršitev pravice do reprodukcije (30.9.2009)
Zaščita avtorskega dela (24.8.2007)
Avtorska zaščita arhitekturnega dela (11.4.2007)
Repliciranje umetnin (26.3.2007)
(Ne)upravičenost zastonjskih preizkusov (15.2.2007)
Ocena ustavnosti oziroma zakonitosti (14.2.2007)
Prenos avtorskih pravic (14.11.2006)
Popravek ali tozba? (9.11.2006)
Večkratna objava članka (10.10.2006)
Založniška pogodba in avtorske pravice (11.9.2006)
Javna priobčitev glasbenih del in SAZAS (16.5.2006)
Diskriminacija zaradi starosti (2.3.2006)

Povezave na spletne strani PIC-a:
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC
Elektronska brezplačna pravna pomoč
O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura