www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Redna zaposlitev in samozaposlitev
28.2.2006

Vprašanje:

Trenutno sem redno zaposlen v privatnem podjetju, ki mi plačuje prispevke. Rad bi opravljal
dejavnost s področja kulture na pravi način. Zanima me, ali lahko sploh izdam račun, če nisem
registriran kot samozaposleni pri Ministrstvu za Kulturo ? Ali se lahko sploh registriram, če sem redno zaposlen, ali je boljša popoldanska obrt? Kakšni so pogoji za popoldansko obrt?

Odgovor:

Predvidevamo, da ste zaposleni za polni delovni čas. Glede na to, da ste v delovnem razmerju, ni mogoče, da se hkrati vpišete tudi v register samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo, saj se to dvoje izključuje (samozaposlenost in delovno razmerje, torej zaposljivost pri drugem delodajalcu). Vaš delodajalec je namreč zakonsko zavezan, da vam plačuje vse potrebne zdravstvene in socialne prispevke.

V kolikor bi se želeli pridobiti status samozaposlenega v kulturi, bi morali prekiniti sedaj obstoječe delovno razmerje, ali pa se z delodajalcem dogovoriti za spremembo pogodbe o zaposlitvi in sicer tako, da boste v delovnem razmerju za polovico ali manj kot polovico polnega delovnega časa (torej največ 4 ure dnevno).
Kot fizična oseba načeloma lahko izdate račun za opravljeno storitev, če gre za nek enkraten dogodek. Za opravljanje dejavnosti na trgu je namreč potrebno poskrbeti za vpis v ustrezen register ali pridobiti dovoljenje za tako dejavnost (npr. priglasitev s.p., vpis v register samozaposlenih, ustanovitev pravne osebe, ki registrira neko dejavnost). Račun tako lahko tako izdate le za neko enkratno storitev, saj je opravljanje dejavnosti na trgu potrebno ustrezno priglasiti.

Kljub delovnemu razmerju pa lahko registrirate "popoldansko obrt" (slednje je pogovorni izraz, ker ga zakonodaja ne ureja več, gre namreč za status samostojnega podjetnika - s.p.). Glede na to da ste v delovnem razmerju in vam delodajalec že plačuje potrebne prispevke, kot "popoldanski s.p." plačujete le pavšalne zneske za zavarovanje, ki znašajo okrog 6.000,00 SIT.

Za registracijo s.p. se je potrebno vpisati v Poslovni register Slovenije pri AJPESu, lahko pa to storite tudi na območnih enotah obrtne zbornice. Glede na dejavnost, ki bi jo opravljali (in priglasili) pa je lahko področni predpisi zahtevajo še dodatne pogoje. Za nekatere obrtne dejavnosti je namreč potrebno pridobiti še obrtno dovoljenje, ki ga izda obrtna zbornica, to pa je lahko pogojene z mojstrskim izpitom, zopet odvisno od dejavnosti.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura