www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Registracija galerije
12.5.2007

Vprašanje:

Rada bi odprla galerijo, v kateri bi razstavljala dela mladih umetnikov in se predstavljala tudi v tujini na galerijskih sejmih. Kakšni so pogoji Ministrstva za kulturo in kakšna je najboljša pravna oblika za galerijo?

Odgovor:

Možnih je več pravnih oblik, v okviru katerih lahko izvajate takšno dejavnost. Lahko ustanovite zavod, društvo ali pa se registrirate kot samostojna podjetnica posameznica. Zavod je pravna oseba, ki se ustanavlja za opravljanje neprofitne dejavnosti, tudi na področju, kot je kultura, če namen ustanovitve ni pridobivanje dobička. To ne pomeni, da dobička ne smete pridobivati, le investirati ga je treba v dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen.

Na neprofitnem področju funkcionira podobno kot gospodarska družba na profitnem področju. Delo vodi direktor, svet zavoda pa odloča o najpomembnejših zadevah. Zavod lahko ustanovite kot edini ustanovitelj, potrebno pa bo oblikovati tudi navedene organe. Ustanovitelj zavoda odgovarja z lastnim premoženjem le v primeru, če je tako določeno v aktu o ustanovitvi. Zavod se ustanovi z ustanovitvenim aktom in vpisom v register.

Lahko ustanovite tudi društvo, ki je članska organizacija, ki združuje praviloma večje število ljudi s skupnim interesom za izvajanje določenih aktivnosti, kar torej ne pride v poštev, če želite to dejavnost opravljati sami.

Če želite dejavnost opravljati sami, vam torej ostane še možnost, da se registrirate kot s.p. Namen samostojnega podjetnika je opravljanje določenih dejavnosti na trgu in pridobivanje dobička, ki ga lahko ta porabi po svoji želji. Za s.p. velja obveznost, da mora odvajati prispevke za socialno varnost (tudi če nima prihodkov). S.p. sam odloča o poslovanju, medtem ko ima zavod svet zavoda, direktorja in strokovni svet kot obvezne organe. Tudi s.p. se ustanovi z vpisom v register.

Lahko ustanovite tudi enoosebno (ali večosebno) d.o.o., kjer pa je potreben osnovni kapital (vsaj 7500 eurov), vendar družbeniki d.o.o. ne odgovarjajo z lastnim premoženjem, za razliko od s.p.-ja.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura