www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Porodniški dopust za samozaposlene
7.6.2007

Vprašanje:

S partnerjem v septembru pričakujeva otroka. Sem slovenska državljanka, moj partner pa je Francoz. Že leta imam status samozaposlene v kulturi, ministrstvo mi plačuje prispevke za zdravstveno zavarovanje. Kakšne so moje pravice in dolžnosti v zvezi s porodniškim dopustom?

Rodila bom v Nemčiji, kjer uveljavljam evropsko zavarovanje, ki mi poteče z začetkom februarja. Na kateri urad se moram obrniti v zvezi z dopustom, z denarjem? Koliko denarja mi kot samozaposleni sploh pripada? Obstajajo še kakšne dodatne ugodnosti in finančna pomoč, za katero lahko zaprosim? Kako je z zavarovanjem otroka ob rojstvu?

Odgovor:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) v 6. členu določa, kdo vse so zavarovanci za starševsko varstvo, med njimi pa so tudi samozaposleni.

Kot zavarovanka ste upravičeni do starševskega dopusta in do starševskega nadomestila. Kot starševski dopust se štejeta tako porodniški dopust (105 dni) kot tudi dopust za nego in varstvo otroka (260 dni neposredno po preteku porodniškega dopusta).

Navajamo korake, kako uveljaviti pravico do porodniškega dopusta:
-         pri ginekologu dobite potrdilo o predvidenem datumu poroda,
-         60 dni pred predvidenim datumom poroda se oglasite na vašem centru za socialno delo, kjer boste dobili obrazce za uveljavljanje pravice do porodniškega dopusta, seznanili vas bodo tudi o vseh nadaljnjih postopkih in pravicah v zvezi z zavarovanjem za starševsko varstvo (vsi ti obrazci so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter na spletnih straneh nekaterih centrov za socialno delo)
-         kot samozaposlena  morate v 15 dneh po priznanju pravice do porodniškega dopusta o tem obvestiti pristojni organ za registracijo samostojne dejavnosti.

Osnova  za izračun starševskega nadomestila je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred nastopom starševskega dopusta. Za osebe, ki samostojno opravljajo poklicno ali pridobitno dejavnost podatke o osnovi za obračun prispevkov vpiše in potrdi davčni urad.  Koliko približno bo znašala ta osnova in samo nadomestilo si lahko izračunate s pomočjo izračuna, ki ga nudi na svoji spletni strani CSD Šiška.

O pravici do otroškega dodatka ZSDP v 67. členu  določa, da je do tega upravičen eden od staršev, za otroka s prebivališčem v Sloveniji, če je (eden od staršev) državljan Slovenije ali če ni državljan Republike Slovenije, ob pogoju vzajemnosti. Ne zahteva pa se pogoj, da ima otrok prebivališče v Sloveniji, če ima eden od staršev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, če je državljan Republike Slovenije in nima pravice uveljavljati pravice do otroškega dodatka v državi, kjer živi ali ni državljan Republike Slovenije in je tako dogovorjeno z mednarodno pogodbo. Iz tega zadnjega pogoja gre sklepati, da se morate primarno obrniti na pristojni organ v Nemčiji, v kolikor pa ne bi bili upravičeni do tega dodatka po nemški zakonodaji, bi ga uveljavljali po naši zakonodaji.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa, da so zavarovane osebe zavarovanci in njihovi družinski člani. Ker ste vi zavarovanec bo s tem zavarovan tudi vaš otrok. Otrok je kot družinski član zavarovan do dopolnjenega 15. leta starosti oz. do 18 leta, če ni sam zavarovan, po tej starosti pa, če se redno šola. Lahko pa otroka zavarujete po njegovem očetu, za podrobnejše informacije o tem se obrnite na pristojne nemške (oziroma francoske) organe.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura