www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Status normiranca v kulturi
3.7.2007

Vprašanje:

Kako lahko postanem normiranec na področju izobraževanja in kulture po novem zakonu o DDV-ju in kakšne obveznosti sledijo?

Do sedaj sem imela status normiranke, vendar naj bi do konca leta registrirala popoldanski s.p. Tako so mi svetovali na DURSu, saj na MK-ju nimajo urejenega registra normirancev. Ali moram voditi kakšno evidenco in ali moram oddati kakšno poročilo?

Odgovor:

Po Zakonu o gospodarskih družbah je normiranec tista fizična oseba, ki ji ni treba voditi poslovnih knjig in evidenc, prihodki v zadnjih zaporednih 12 mesecih niso presegli 6.000.000 SIT (25.037,56 EUR) in nima zaposlenih, davčno osnovo ugotavlja tako, da upošteva 25% (od ustvarjenih prihodkov) normiranih stroškov in prihodke šele, ko bodo normirani stroški plačani.

Normiranci so lahko fizične osebe, ki opravljajo delo po avtorski ali podjemni pogodbi, samostojni novinarji, samostojni umetniki, ipd.

Če predvidevate višji dohodek, morate dejavnost registrirati kot npr. s.p., kot ste že sami ugotovili. Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec in pristojnemu davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazca DDV-P2 in DDV-P3). Davčni zavezanec mora davčnemu organu prijaviti tudi vsakršno spremembo v zvezi z dejavnostjo in prenehanje opravljanja dejavnosti. Obveznost predložitve zahtevka za izdajo identifikacijske številke pa se ne nanaša na male davčne zavezance, za katere velja posebna ureditev, ki je zapisana v 94. členu ZDDV-1. Mali davčni zavezanci so oproščeni obračunavanja DDV.

Za malega davčnega zavezanca šteje:
- davčni zavezanec, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 25.000 eurov obdavčljivega prometa in
- davčni zavezanec, član kmečkega gospodinjstva, če katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7.500 eurov.

Več (DURS) 

Torej, ko boste registrirali popoldanski s.p., morate na posebnem obrazcu DURS obvestiti, če so vaši letni dohodki višji od 25.000 EUR.

Če se vaša vprašanje nanaša na vodenje poslovnih knjig, pa jih mora s.p. voditi v skladu z računovodskim standardom za majhne družbe.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura