www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Diskriminacija zaradi starosti
2.3.2006

Vprašanje:

Prijatelj se je prijavil na "Vabilo o sodelovanju", ki ga je v časopisu Delo objavilo Ministrstvo za obrambo na delovno mesto častnik-pilot. Postopek se je razvlekel na dolgih 7 mesecev, na kar je prejel
negativen odgovor. Ko je hotel vedeti, kaj je bilo narobe, so se osorno in ignorantsko obnašali. Končno sem uspela stvari priti do dna in dobiti pojasnilo črno na belem: za njih je bil prestar. Gre torej za
diskriminacijo zaradi starosti, ki je po ustavi prepovedana. Jih lahko toži za odškodnino in zahteva delovno mesto, za katerega je kandidiral? Izbrali so samo enega kandidata, ki pa že v osnovi ni izpolnjeval pogojev.

Odgovor:

Čeprav ste navedli, da je bilo v časopisu objavljeno "Vabilo o sodelovanju", je iz ostalega pisma razvidno, da je šlo najbrž za razpis za prosto delovno mesto. Kandidat, ki se je prijavil, je po 7 mesecih dobil negativen odgovor. Kasneje pa je dobil tudi pojasnilo, da je bil razlog zavrnitve, ker naj bi bil kandidat prestar - iz pisma ni jasno, ali je bilo to pojasnilo pisno ali ne.

Zakon o delovnih razmerjih določa naslednja pravila v zvezi s takim primerom:
- prepoved diskriminacije: delodajalec ne sme kandidata za delovno mesto postavljati v neenakopraven položaj zaradi starosti (1. odstavek 6. člena);
- varstvo pravic kandidata: neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije, lahko v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem (5. odstavek 204. člena).

Po navedenem roku ni možno več izpodbijati izbire kadidata.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura