www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Kazen za odsotnost cenika v ateljeju
14.8.2007

Vprašanje:

Imam atelje, kjer delam, pripravljam slike im jih imam tudi razstavljene v prostoru. Nekaj v okvirjih, nekaj brez. Obiskala me je tržna inšpektorica izven delovnega časa, ko sem slučajno prišel v lokal. Na slikah nisem imel označenih cen in ne napisanega cenika.

V ateljeju je okrog 80 slik, različnih formatov in različnih cen, tako cenika ne morem obesiti. Po pošti sem dobil obvestilo o začetku postopka za kaznovanje. Moral sem v petih dneh odgovoriti z utemeljenim razlogom, zakaj delam tako, kot delam. Odgovora še nisem dobil. Kako naprej?

Odgovor:

Zakon o varstvu potrošnikov v 26. členu določa, da mora podjetje za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, vidno označiti ceno. V primeru, da je podjetje zavezanec za davek na dodano vrednost, mora cena vključevati DDV. Na splošno vam glede na navedeno določbo in sankcije, ki jih navedeni zakon predvideva v primeru nespoštovanja določb, lahko svetujemo le, da plačate odrejeno kazen.
 
Glede na poslane informacije pa ne moremo dati dokončnega odgovora, saj dejansko stanje ni dovolj jasno. Niste namreč navedli, ali je atelje prodajni ali ne (morda je samo delovni prostor). Tako je v konkretnem primeru odvisno, ali vas je tržni inšpektor vprašal, ali v ateljeju kdaj prodate kakšno sliko, ali je opravil inšpekcijski nadzor pod pretvezo, da kupuje sliko, ali morda na ateljeju piše "prodajni atelje", ali ima kakšne druge preverjene informacije o prodaji slik ipd. Tako lahko inšpektor utemeljeno sklepa, da slike, ki so že v okviru, niso več predmet delovnega procesa.

V kolikor pa so razstavljene slike v ateljeju vedno le predmet razstave, oz. bi vi tako lahko zatrjevali in dokazovali, seveda niste dolžni obesiti cenika, saj gre zgolj za razstavo, ki še ne pomeni ponudbe za prodajo slik.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura