www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Zaposlitev v tujini
24.8.2007

Vprašanje:

Pričakujem, da bom dobil zaposlitev v tuji multinacionalni firmi kot direktor njihove firme. Želim pa še naprej plačevati prispevke za pokojninsko zavarovanje v Sloveniji ter kot dvojni rezident plačati dohodnino v matični državi. Ali je to izvedljivo?

Ali lahko sam izbiram osnovo? Ali to velja tudi v primeru, če se odločim samo za plačevanje pokojniskega zavarovanja v Sloveniji? Cel postopek zaposlitve poteka preko njihove slovenske firme, ki je odgovorna za tuji trg. Dejansko zaposlen pa bi bil v tujini in tam prejemal osebni dohodek. Ali lahko moj delodajalec nakazuje mojo plačo v Slovenijo?

Odgovor:

Kot je iz vašega pisma razvidno, boste zaposleni pri tujem podjetju v tujini. Torej se bo delovno razmerje presojalo po tujem pravu.

Kar se tiče davčnega vidika, je po Zakonu o dohodnini k plačilu dohodnine zavezan rezident in sicer za plačilo od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije. Po 6. členu Zakona o dohodnini je  zavezanec rezident Slovenije v kateremkoli času v davčnem letu, če v tem času izpolnjuje med drugimi pogoj, da ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji.

Glede na navedeno je torej nepomembno, ali prejemate plačo v tujini, ali jo nakazuje delodajalec iz tujine. Omejitve glede morebitnega nakazovanja plače v tujino bi lahko obstajale le na strani države, kjer je delodajalec, pri nas pa ne vidimo ovir, da prejemate vsak mesec določeno vsoto na račun pri banki kot plačilo za delo.

Kar se tiče pokojninskega zavarovanja, je treba upoštevati 16. člen Zakona pokojninskem in  invalidskem zavarovanju glede zaposlenih pri tujcih, ki pravi, da se obvezno zavarujejo državljani Republike Slovenije, med drugim, ki so zaposleni v tujini, če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije, oziroma so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali zaposleni pri tujem delodajalcu v državi, v kateri so obvezno zavarovani, pa z njo ni sklenjen mednarodni sporazum o socialnem zavarovanju, ali v njej ne morejo uveljavljati pravic do pokojnin oziroma do invalidnin določenih s tem zakonom, oziroma jih ne morejo uživati izven navedene prebivališče v Republiki Sloveniji.

Kar se tiče višine prispevkov, se obračunajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je za zaposlene pri tujcih plača zavarovanca. Koliko bi znašala stopnja prispevka glede na pričakovano plačo, lahko povprašate pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V kolikor ne boste dobili odgovora, lahko na zavod naslovite zahtevek po informacijah javnega značaja.

V kolikor bi se preselili iz Slovenije, in ne bi bili zavezanec za plačilo dohodnine niti glede na 7. člen (nerezident) Zakona o dohodnini, bi glede možnosti plačevanja pokojnisnkega zavarovanja morali upoštevati 34. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju o prostovoljni vključitvi v zavarovanje (primeri, ki so določeni za vas, ne pridejo v poštev). Vendar pa 3. odstavek določa, da se ne glede na navedene pogoje državljan Republike Slovenije v roku šestih mesecev po prenehanju obveznega zavarovanja prostovoljno vključi v zavarovanje, če je bil v zadnjih desetih letih najmanj pet let vključen v obvezno zavarovanje. Glede stopnje prispevka pa bi morali tudi povprašati zavod za pokojninsko in  invalidsko zavarovanje.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura