www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Kako zamenjati vodstvo zavoda?
6.3.2006

Vprašanje:

Zavod za opravljanje kulturne dejavnosti je ustanovilo pet članov leta 1995. Od tega sta bila do pred kratkim aktivno sodelujoča v zavodu dva člana. Sedaj je ostal samo eden, ki je hkrati tudi v.d. direktorja. Direktor zavoda z samim zavodom nima stika že od leta 2002. Svet zavoda je na papirju, aktiven ni. Zavod je trenutno brez "uradnega" zastopnika, saj je mandat v.d. direktorja vsekakor predolg. Zanima me, na kak način lahko zavod razpusti svet zavoda, čeprav v statutu zavoda piše, da lahko to stori direktor zavoda ali najvišji organ sveta? Zanima me tudi, na kak način lahko zamenjamo direktorja, ki ne želi biti zamenjan, čeprav z zavodom ne sodeluje? Kako lahko v.d. direktor postane direktor in ponovno ustanovi svet zavoda?

Odgovor:

Zakon o zavodih določa, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki zaposlenih in predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Iz tega izhaja, da je sestava sveta zavoda tripartitna in mora imeti ima vsaj 3 člane (za vsakega predstavnika vsaj enega).

Kot pišete, imate v statutu določbo, da lahko direktor zavoda "razpusti" svet zavoda. Izrecno sicer zakonodaja take situacije podrobno ne ureja, a menimo, da določitev ni skladna z zakonom. Člana sveta lahko namreč odpokliče tisti, ki ga je imenoval, oziroma čigar interese zastopnik predstavlja. Predstavnika (ali predstavnike) ustanoviteljev lahko odpokličejo ustanovitelji, predstavnika delavcev delavci (ali sodelavci) zavoda. Prav tako zakon določa, da svet zavoda imenuje in razrešuje direktorja zavoda in tako ni možno, da bi tudi direktor imel pristojnost, da razreši svet zavoda (ker bi potem drug drugega razreševali).

Direktorja imenujejo ustanovitelji, razen če nimate v ustanovitvenem aktu določeno, da je za to pristojen svet zavoda. V slednjem primeru je potrebno soglasje ustanoviteljev, sicer se imenovani direktor ne bo mogel vpisati v sodni register kot zastopnik. Celoten postopek imenovanja, postopek izbire, kriterije in podobno je tematika, ki jo ureja statut zavoda. Glede na to, da pišete, da vsi ustanovitelji ne želijo, da v.d. postane direktor (ne dajo soglasja), predvidevamo, da je pri vas za imenovanje pristojen svet zavoda, ustanovitelji pa morajo podati soglasje.

Vršilec dolžnosti zavoda postane direktor zavoda po enakem postopku – kot direktorja ga imenujejo ustanovitelji ali pa svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev, odvisno od določb ustanovitvenga akta ali statuta. Če vsi ustanovitelji ne bodo podali soglasja k imenovanju, novo imenovani direktor ne bo uspešen pri vpisu v sodni register in tako ne bo mogel biti zastopnik zavoda.

Možnost za rešitev situacije vidimo v tem, da se ustanovitelji določijo, da zadošča večina vseh za potrditev, vedeti pa morate, da sodna praksa glede takšnih situacija ni povsem izoblikovana in je težko napovedati, ali bi zadeva zdržala na sodišču. Glede na to, da nekateri ustanovitelji niso več aktivni, pa bi bilo mogoče smotrneje razmišljati, da izstopijo iz položaja ustanoviteljev in svoje ustanoviteljske pravice prenesejo na ostale (aktivne) ustanovitelje. To se doseže s pogodbo med ustanovitelji.

V kolikor bi potrebovali podrobnejšo pomoč, bi morali videti vaš akt ali pogodbo o ustanovitvi in statut zavoda.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura