www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Delovno razmerje z zavodom
19.10.2007

Vprašanje:

Sem ustanovitelj zasebnega zavoda ter hkrati tudi direktor. Zanima me, ali se ta odnos uredi z pogodbo o zaposlitvi ali kako drugače?

Odgovor:

1. Delovno razmerje z zavodom lahko sklenete na podlagi »klasične« pogodbe o zaposlitvi ali pa na podlagi pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo. Pogodbo o zaposlitvi na strani delodajalca podpiše predsednik sveta zavoda.

2. Več informacij o klasični pogodbi o zaposlitvi je že objavljenih na spletnih straneh Artservisa (Delo v NVO, Priročnik) Glede pogodbe o zaposlitvi s poslovodno osebo pa Zakon o delovnih razmerjih določa (v 72. členu), da lahko pogodbeni stranki drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s:
    – pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,
    – delovnim časom,
    – zagotavljanjem odmorov in počitkov,
    – plačilom za delo,
    – disciplinsko odgovornostjo,
    – prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura