www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Registracija glasbene skupine
7.3.2006

Vprašanje:

Pred nekaj meseci smo sestavili glasbeno skupino, ki postaja komercialno uspešna. Do sedaj smo delali z avtorskimi pogodbami in študentskimi napotnicami - en član je prejel plačilo za celo skupino. Radi bi začeli iskat tudi sponzorje in pokrovitelje in zdi se nam, da je možno živeti od dela s skupino - od nastopov in sponzorskega denarja. Zanima me, na kakšen način bi se lahko glasbena skupina registrirala, da bi lahko prejemala donacije, sponzorski in pokroviteljski denar, del katerega bi si člani izplačali kot "zaslužek", del bi vložili v nakup opreme, del bi šel za najemnine za vadbeni prostor in klavir, del za snemanje plošče, izdelavo promocijskega materiala.

Odgovor:

V skladu z Zakonom o uresnicevanju javnega interesa za kulturo bi lahko kot posamezniki pridobili statuse samozaposlenega v kulturi. Sicer pa bo bolje, da dejavnosti, ki jih nameravate izvajati, izvajate preko pravne osebe, ki jo ustanovite. To je lahko gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (npr. d.o.o.), lahko pa je neprofitna pravna oseba kot sta društvo ali zavod. Informacije o ustanovitvi društva ali zavoda dobite na naši spletni strani www.pic.si - nevladne organizacije - vodič po pravu za NVO.

Neprofitnost drustva in zavoda ne pomeni, da ne smete ustvarjati dobička, nasprotno, nujno je za preživetje, da so prilivi večji kot odlivi, vendar pa dobička ne smete deliti med člane ali ustanovitelje (tako kot pri gospodarskih družbah), temveč ga morate namenjati za razvoj in izvajanje dejavnosti, ki je osnovni namen društva ali zavoda. Dejanski izvajalci so lahko zaposleni, lahko pa imajo sklenjeno avtorsko pogodbo z društvom ali zavodom in plačilo izvajalcu je skladno tej pogodbi.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura