www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Mirovanje zavoda
14.1.2008

Vprašanje:

Pred leti sem ustanovila zavod, da bi lahko prijavila projekte na razpis. Ker od lokalnih skupnosti nisem dobila pričakovanih prostorov, projektov nisem mogla prijaviti, zato je zavod ves čas nedelujoč.

Imam pa mesečne stroške pri banki zaradi odprtega računa, prav tako je treba na AJPES in DURS oddajati letna poročila. Zato bi rada zavod za krajši čas prestavila v pasivno stanje. Če to ni mogoče, me zanima, kako se zavod ukine in kakšni so stroški s tem?

Odgovor:

Zakon o zavodih ne predvideva možnosti postavitve zavoda v pasivno stanje oziroma v stanje mirovanja. Če želite zmanjšati stroške poslovanja, se lahko odločite za zaprtje transakcijskega računa, da vam ni potrebno plačevati bančnih storitev (stroška vodenja računa). Še vedno pa obstaja obveznost letnega poročanja AJPESu in DURSu.

Seveda je možno zavod tudi ukiniti – konkretneje gre za postopek likvidacije. Ustanovitelj lahko namreč sprejme akt o prenehanju zavoda, ker so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje dejavnosti, za katere je bil zavod ustanovljen.

Kakšni so stroški likvidacije zavoda, zelo težko ocenimo, saj so likvidacije zavodov v praksi izredno redke. Svetujemo vam, da se o tem pozanimate pri Okrožnem sodišču.

Stroški, na katerega velja računati, so:
-          stroški priprave dokumentacije (akta o prenehanju, računovodskih listi glede stanja premoženja zavoda)
-          stroški sodne takse (1.000 sodnih točk oziroma 79,30 EUR)
-          stroški samega postopka na sodišču – polog za te določi sodišče, gre pa za objave v Uradnem listu in za delovanje likvidacijskega upravitelja (na grobo ocenjujemo na okrog 400 EUR)

Druge (cenejši) možnosti bi bile, da se zavod pripoji drugemu že obstoječemu zavodu. Za to bo potrebno soglasje vseh ustanoviteljev obeh zavodov. S pripojitvijo bi vaš zavod prenehal obstajati. Možnost bi tudi bila, da zavod prodate komu, ki bi zavod šele želel ustanoviti, saj bi na ta način pridobil zavod, ki že ima davčno številko, žig, transakcijski račun in podobno. Novi »ustanovitelj« seveda lahko spremeni ime, sedež in dejavnosti zavoda.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura