www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Prodajanje izdelkov društva in izplačevanje članov
22.1.2008

Vprašanje:

Na kakšen način lahko v društvu prodajamo izdelke članov? Na kakšen način je iz blagajne možno izplačati člane? Ali še vedno obstajajo nagrade za prostovoljno delo?

Kakšen mora biti blokec za knjiženje prejemkov, oziroma izdajanje računov strankam? Ali mora biti obračunan ddv, čeprav je društvo neprofitno in ni davčni zavezanec...)?

Prejemki od prodanih izdelkov bodo v določenem procentu namenjeni dejavnosti društva, del pa bi se izplačal članom (avtorjem).

Odgovor:

Oblika računa in blagajniških prejemkov kot taka ni predpisana, potrebno je le zagotoviti, da so na evidencah vsi potrebni podatki.

Informacije o potrebnih podatkih na računih najdete na Artservisu:
Izdajanje računov za samozaposlene na področju kulture (Priročnik)

V kolikor boste izdelke prodajali gotovinsko, bo poleg računov potrebno voditi tudi knjigo blagajniških prejemkov. Tako za račune, kot blagajniške prejemke je najlaže, če kupite v bolje založenih papirnicah ali Državnih založbah že natisnjene obrazce in jih samo izpolnite (blok »blagajniški prejemki«, blok »izdani računi«).

Ali obračunati DDV, je izključno odvisno od tega ali je društvo kot pravna oseba zavezanec za DDV. Praviloma je to, če zavezanec v obdobju zadnjih 12 mesecev preseže znesek 25.000 EUR obdavčljivega prometa ali pa če se samo tako odloči (zaradi odbijanja DDV). Dejstvo, da ste organizirani kot društvo, oziroma da ste neprofitna organizacija in ne plačujete davka na prihodek, tu ne igra vloge.

Člane lahko izplačate na podlagi pogodbe, ki jo imate z njimi – npr. avtorska pogodba ali podjemna pogodba. V kolikor gre za prostovoljce, pa je bistveno predvsem vprašanje, ali se jim takšen prejemek všteva v dohodnino.

Več o tem v prispevkih:
DAVČNI VIDIKI PROSTOVOLJSKEGA DELA V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH (CNVOS, 2007)

PROSTOVOLJNO DELO V NEVLADNI ORGANIZACIJI - Delo v nevladnih organizacijah Artservis, Priročnik, 2006)

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura