www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Možnosti za status
2.2.2008

Vprašanje:

Zanima me, kakšne so moje možnosti za pridobitev statusa svobodnega umetnika? Na področju umetnosti nimam ustrezne izobrazbe. Naslikanih imam 34 slik.

Na spletni stani Ministrstva za kulturo sem prebral, da se šteje kot pogoj za opravljanje specializiranega poklica na področju kulture po letih ločen seznam del v zadnjem triletnem obdobju. Zanima me, ali se šteje število del ali število razstav? Koliko razstav moram organizirati in v koliko letih? Zanima me tudi višina mesečnih socialnih prispevkov, ki jih bom moral plačevati.

Odgovor:

Po letih ločen seznam del v zadnjem triletnem obdobju ne predpostavlja, da morajo biti ta dela tudi razstavljena oz. objavljena, potrebno pa ga je opremiti z ustrezno dokumentacijo. Postopek za vpis v razvid samozaposlenih vodi Ministrstvo za kulturo, zato vam svetujemo, da se za podrobnejše informacije obrnete na kontaktno osebo MK.
 
Predlagamo vam tudi, da se obrnete na pristojni davčni urad, kjer vam bodo naredili izračun o višini prispevkov za pokojninsko, invalidsko in obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura