www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Kdaj do statusa samozaposlenega v kulturi?
7.3.2006

Vprašanje:

Zaposlena sem v javnem zavodu za polovični delovni čas, zaposlitev pa se mi bo čez nekaj mesecev iztekla. Ali lahko že sedaj pridobim status samozaposlenega v kulturi - kjub temu, da zaposlitev še traja? Če da - ali se mora kasneje status samozaposlenega spremeniti (ko preneha polovična zaposlitev in v primeru, da ne bo druge zaposlitve) v "polno" samozaposlitev? Kakšna je glavna razlika med polno in polovično samozaposlitvijo v kulturi?

Odgovor:

Upoštevati morate določila Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Tako iz 82. člena zakona kot iz 2. člena Uredbe ni razvidno, da bi bila zaposlenost ovira, saj se v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo lahko vpiše, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
- da opravlja samostojno specializiran poklic na področjih iz 4. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (to so dejavnosti, ki se štejejo za kulturo) in ni uživalec pokojnine, in
- da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti.

Pri statusu je potrebno ločiti dvoje: eno je sama pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi, drugo pa je pravica do pridobitve pravice do plačila prispevkov za socialno zavarovanje s strani države, seveda pod
določenimi pogoji.

Ti pogoji so:
- da delo osebe pomeni izjemen kulturni prispevek, ali da opravlja poklic, ki ga je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati
- da osebi njen dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo.

O obeh zadevah ministrstvo odloci ločeno, tako da najprej odloča o dodelitvi statusa, potem pa še posebej o pravici do plačevanja prispevkov.

Kar se tiče "polovičnega delovnega časa" v statusu samozaposlenega v kulturi, določa 17. člen uredbe naslednje:
"Upravičenec do prispevkov za socialno zavarovanje lahko iz utemeljenih razlogov (študij, zaposlitev za določen čas, začasen odhod v tujino, daljša bolezen, starševski dopust po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo) zaprosi za mirovanje pravice do prispevkov za socialno zavarovanje, vendar ne dalj kot za eno leto. Vloga za mirovanje te pravice mora biti vložena vsaj mesec dni pred želenim datumom mirovanja pravice."

To določilo pa kaže na to, da v času zaposlitve pravica do plačevanja prispevkov miruje, nič pa ni rečeno o samem statusu samozaposlenega. Gede na to menimo, da bi lahko že sedaj zaprosila za dodelitev statusa samozaposlenega v kulturi. Če namreč delate polovični delovni čas, bi lahko preostali delovni čas do polnega delala na podlagi tega statusa.

Sicer pa niti v zakonu, niti v uredbi ni drugih določil, ki bi govorila o "polovični zaposlitvi" osebe s statusom samozaposlenega v kulturi, v smislu če bi po izteku zaposlitve želela kot samozaposlena v kulturi delati le
polovičen delovni čas.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura