www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Delo v tujini med porodniško in status
3.3.2008

Vprašanje:

Imam status samostojne kulturne delavke, prispevke mi plačuje država. Trenutno sem na porodniškem dopustu, ki mi poteče čez 2 meseca. V tujini sem dobila obetavno zaposlitev, z delom nastopim naslednji mesec. Zanima me, ali mi kljub novi zaposlitvi v tujini pripada porodniška?

Ali status kljub zaposlitvi lahko obdržim? Ali je možna zamrznitev statusa do nadaljnega ali se moram izpisati iz razvida?

Odgovor:

Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS je časovno neomejen.

V razvid vpisani samozaposleni v kulturi, ki ima pravico do prispevkov za socialno zavarovanje, mora ministrstvu za kulturo najkasneje v 15 dneh sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev oz. uživanje pravice (zaposlitev s polnim ali polovičnim delovnim časom, spremembo bivališča,…).

17. člen Uredbe o samozaposlenih v kulturi določa, da lahko upravičenec do prispevkov za socialno zavarovanje iz utemeljenih razlogov, kamor spadata tudi zaposlitev za določen čas in začasen odhod v tujino, zaprosi za mirovanje pravice do prispevkov za socialno zavarovanje, vendar ne dalj kot za eno leto. Vloga za mirovanje te pravice mora biti vložena vsaj mesec dni pred želenim datumom mirovanja pravice. Glede na to, da začnete z delom v  tujini čez mesec dni, do porodniškega nadomestila pa bi bili upravičeni še 2 meseca,  bo predčasno prišlo do prenehanja izplačila.

Pravica do porodniškega nadomestila je vezana na čas porodniškega dopusta; ker se boste zaposlili, ne boste več na porodniškem dopustu, s tem pa odpade podlaga za izplačevanje porodniškega nadomestila.    

Predlagamo vam, da v vlogi za mirovanje pravice določite, od katerega do katerega datuma želite, da vam miruje ta pravica.

Ministrstvo vam bo izdalo 2 odločbi: o mirovanju pravice do plačila prispevkov in o izbrisu statusa za obdobje, ko boste zaposleni v tujini. Po preteku tega obdobja boste znova pridobili status.

Predlagamo vam, da se za podrobnejše informacije obrnete na ministrstvo za kulturo.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura