www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Pogodba z društvom
11.3.2008

Vprašanje:

Ali lahko člani društva in njegov predsednik z društvom sklene avtorsko pogodbo ali naročilno pogodbo ali pogodbo o poslovnem sodelovanju?

Gre za društvo, ki opravlja tudi pridobitno dejavnost, kar ima zavedeno v svojem statutu. Katera vrsta pogodbe je najbolj primerna? Društvo bi izplačalo delo, kot je npr. vodenje, organizacija, sestanki društva, skrbništvo nad finančnim delom društva itd.

Kakšni so davki glede na posamezno vrsto pogodbe? Ali je potrebno pogodbo prijaviti kakšni instituciji? In ali lahko študent z društvom sklene določen tip pogodbe, plačan pa je preko študentskega servisa?

Odgovor:

Član društva oziroma njegov predsednik lahko sklene z društvom pogodbo. Glede na dela, ki ste jih navedli (vodenje, organizacija, sestanki) menimo, da bi bilo najprimerneje skleniti pogodbo o delu (podjemno pogodbo), ki jo je treba prijaviti Zavodu RS za zaposlovanje, zanjo pa je določen 25% davek. Študent lahko z društvom sklene določen tip pogodbe, plačan pa je preko študentskega servisa.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura