www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Delo v invalidski upokojitvi
13.3.2008

Vprašanje:

Že dve leti sem invalidski upokojenec. Star sem 52 let, moja pokojnina znaša 435,00 EUR. Kakšna so moje možnosti za honorarno delo po nekaj ur na dan? Kaj bi se zgodilo z mojo pokojnino? Slišal sem, da lahko dobi invalidski upokojenec potrdilo, da opravlja lažja dela.

 

Odgovor:

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ) vsebuje določbe o vplivu dohodkov po pridobitvi pravice do pokojnine na uživanje pokojnine.

Če uživalec pokojnine sklene delovno razmerje, je izvoljen ali imenovan za nosilca javne ali druge funkcije ali začne opravljati dejavnost, na podlagi katere je zavarovan, pridobi lastnost zavarovanca in se mu pokojnina v tem času ne izplačuje. Zavarovancu se pokojninska doba in plača iz ponovnega zavarovanja upoštevata pri ponovni odmeri pokojnine.

Upravičencu pa se izplačuje polovica pokojnine, če je zaposlen z največ polovico polnega delovnega časa (178. člen ZPIZ).

Če uživalec pokojnine priče ali nadaljuje s samostojno umetniško ali drugo kulturno dejavnostjo, dejavnostjo ustvarjalca izumov, novih oblik teles, slik in risb ali v primerih iz 18. in 19. člena tega zakona, se na njegovo željo pokojnina izplačuje, ta čas pa se mu ne upošteva za odstotno povečanje že uveljavljene pokojnine oziroma za novo odmero pokojnine (179. člen ZPIZ).

Vaš mož torej lahko, če mu seveda zdravstveno stanje to dopušča, opravlja delo po podjemni  ali drugi pogodbi (pod pogojem, da to delo nima lastnosti delovnega razmerja) in bo vseeno prejemal celoten znesek invalidske pokojnine. Višina teh osebnih dohodkov namreč nima vpliva na višino invalidske pokojnine, saj v ZPIZ-u ni več določbe, ki je znesek pokojnine zmanjšala sorazmerno z višino teh dohodkov (črtan 183. člen ZPIZ).

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura