www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Dobiček pri društvu
16.4.2008

Vprašanje:

Pri poslovanju društva smo lani beležili presežek prihodkov nad odhodki. Zanima me, če moramo plačati davek iz dobička, ali kot navaja 24.člen Zakona o društvih, moramo ta presežek porabiti za delovanje društva oz. za naše cilje in dejavnost, ki jo opravljamo.

Odgovor:

Potrebno je upoštevati oba zakona – tako Zakon o društvih (3. odst. 24. čl), kot Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (2. odstavek. 9. čl). Pri tem bodite pozorni na Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (UL), ki določa razliko med pridobitnimi in nepridobitnimi dejavnostmi za davčne namene.

To pomeni, da je potrebno pregledati, ali je prišlo do razlike med prihodki iz pridobitnih dejavnosti in s stroški (odhodki) društva – ta razlika je obdavčena. Kar po odmeri oziroma plačilu davka ostane, pa je potrebno porabiti za osnovno dejavnost društva, kot to določa Zakon o društvih.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura