www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Normirani stroški pri s.p.
29.5.2008

Vprašanje:

Od 3. 3. 2008 dalje sem registriran kot samozaposleni s.p. z uveljavljanjem 25% normiranih stroškov. Zanima me, ali 42.000 EUR prihodkov pomeni brutto prihodek (brez ddv) vključno s 25% normiranih stroškov, ali lahko imam 42.000 Eur netto prihodkov (po obračunu akontacije dohodnine)?


Za katero obdobje se šteje 42.000 EUR prihodkov:
- od 3. 3. 08 do 31.3.08
- od 3. 3. 08 do 2.3.09

Odgovor:

Predvidevamo, da imate v mislih 42.000 EUR prihodkov, kot enega od pogojev po Zakonu o dohodnini, ki predstavlja mejo prihodkov, pod katerimi je še možno uveljavljati normirane stroške.

Kot prihodki se štejejo prihodki, vključno z »bodočimi normiranimi stroški«, torej celoten znesek, ki ga pridobite na podlagi svoje dejavnosti (ali npr. izstavljenega računa) in preden od njega odštejete normirane stroške.
 
V kontekstu zgoraj omenjenih pogojev, Zakon o dohodnini – ZDoh-2 v 48 .členu določa kot pogoj tudi, da prihodki davčnega zavezanca iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, z vključno mesecem oktobrom tekočega leta, ne presegajo 42.000 EUR.

- Obdobje 03.03.2008 – 31.03.2008:
tega pogoja ne izpolnjuje, ker ne gre za obdobje 12 mesecev.

- Obdobje 03.03.2008 – 02.03.2009:
pogoja prav tako ne izpolnjujete, ker ne vsebuje oktobra tekočega leta (to je, če bi šlo za dohodnino v letu 2009). 

Ob tem vas želimo obvestiti, da ZDoh-2 omogoča, da lahko zavezanec ne glede na zgoraj opisan pogoj zahteva upoštevanje normiranih stroškov v svojem prvem davčnem letu (obstajajo sicer drugi pogoji – ne zaposluje, ni obveznosti vodenja knjig). V letu 2008 bi lahko tako uporabili to možnost in za namene dohodnine uporabili normirane stroške. V kolikor bi to želeli tudi v letu 2009, pa boste morali že izpolnjevati omenjene pogoje in izbrati obdobje, ki bo vsebovalo oktober 2009.

Vašo odločitev glede obračuna dohodkov v posameznem obdobju morate javiti na Davčno upravo, na območju katere imate sedež. Tam boste lahko dobili tudi pojasnila glede samega postopka podaje zahteve.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura