www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Prijava različnih dejavnosti v dohodninsko napoved
20.3.2006

Vprašanje:

Vpisan sem v razvid samozaposlenih v kulturi s samostojno specializiranim poklicem arhitekta s polnim delovnim časom. V vlogi za vpis v razvid na ministrstvu sem podal tudi dodatno dejavnost režiserja, snemalca in montažerja videa, kar je napisano tudi v odločbi, ki sem jo prejel od Ministrstva za kulturo.

1. Pri napovedi za odmero dohodnine ne vem, kako prijaviti delo, ki sem ga opravljal za video filme. Ali lahko to dejavnost napišem pod točko 2000 (dohodek iz dejavnosti) in zanj uveljavim 25% normirane stroške in 15% olajšavo, ki mi je sicer namenjena za opravljanje dela arhitekta?

2. Kaj se zgodi v primeru, če sem v preteklem letu delal video filme v prepričanju, da je to tudi moja dejavnost, in v računu uveljavljal 25% normirane stroške in 15% olajšavo, čeprav tega ne bi smel, saj ta dohodek v napovedi za dohodnino sodi pod točko 1230 (preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja) in se zanje uveljavljajo le 10% normirani stroški?

3. Ali kot arhitekt lahko v svoji dejavnosti opravljam delo režiserja, montažerja in snemalca? Kaj so potem pravno gledane konkretne dejavnosti arhitekta, glede na to, da je poklic arhitektov pogosto zelo širok: od grafičnega oblikovanja, spletnega oblikovanja, računalniških animacij, designa, notranje opreme, urbanizma ipd.?

Odgovor:

1. Če uveljavljate posebno davčno 15% olajšavo, ki ste jo pridobili za opravljanje dela arhitekta, potem te ne morete uporabiti za posle in prihodke iz dejavnosti na področju video filmov. Kot je razvidno iz vašega vprašanja, imate odločbo o posebni olajšavi vezano na delo arhitekta, ta olajšava pa ni prenosljiva na druge dejavnosti, čeprav gre pri obeh za kulturno dejavnosti oziroma za prihodek iz dejavnosti.

Pri prihodkih iz dejavnosti, ki so vsebinsko vezani (ne glede na obliko pogodbe) na arhitekturo, tako posebno olajšavo lahko uporabite – postavka 2220 v Obrazcu Napovedi za odmero dohodnine. Za dejavnosti, ki so vezane na delo režiserja, snemalca in montažerja pa lahko uveljavljate le 25% normirane stroške in prihodke vpišete v postavko 2210 zgoraj omenjenega obrazca.

2. Glede na to, da ste vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo in sicer tudi za dejavnost režiserja, montažerja in drugih s filmom povezanih dejavnosti, se prihodki iz teh dejavnosti štejejo za dohodek iz dejavnosti in se vpisujejo v postavko 2210 ali 2220, odvisno od višine olajšave. V postavko 1230 bi sodili prihodki iz posameznega posla, ki vsebinsko niso vezani na dejavnosti, za katere ste vpisani v omenjen razvid (ki torej niso povezani z arhitekturo ali filmsko dejavnostjo). Pri dogodkih v postavki 1230 uveljavljate 10% normirane stroške ali pa dejanske (višje) stroške, če imate za to ustrezna potrdila. Če je tekom leta prišlo do prenizke (ali previsoke akontacije) zaradi napačne opredelitve, se bo to upoštevalo pri odmeri dohodnine, ki se bo za ustrezno povečala (pomanjšala).

3. Ker ste vpisani v razvid tako kot arhitekt, kot tudi filmski delavec (režiser, montažer) lahko opravljate obe dejavnosti, sami pa morate imeti evidenco, kdaj gre za eno dejavnost in kdaj za drugo – saj imate posebno olajšavo le za dejavnosti iz področja arhitekture. Dejavnosti, ki jih naštevate (grafično oblikovanje, design, notranja oprema…), so dejavnosti, ki sodijo med dejavnosti iz področja arhitekture. Dejavnosti režiserja pa ne morete opravljati kot arhitekt in tudi prihodkov iz tega dela dejavnosti voditi kot prihodek iz dejavnosti arhitekture, saj gre vsebinsko za povsem drugo delo.

Sama zakonodaja, ki sicer ureja samozaposlene v kulturi, ne opisuje podrobno, katera dela sodijo k kateremu poklicu. Pomagate pa si lahko s Klasifikacijo poklicev, ki jo je izdal Statistični urad Slovenije.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura