www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Legalno ali na črno?
5.6.2008

Vprašanje:

Imam status študenta, občasno pa imam z glasbeno zasedbo tudi koncert. V navadi je, da ena oseba izstavi avtorsko pogodbo za celo zasedbo in seveda tudi plača akontacijo davka za vse. Ta oseba potem razdeli honorar svojim soglasbenikom.

Ali smo soglasbeniki in odgovorni glasbenik v prekršku glede dela na črno? Ali se kaj spremeni situacija, če je honorar za nastop izplačan preko študentske napotnice?

Odgovor:

Zakon o preprečevanju zaposlovanja in dela na črno pravi, da se za delo na črno šteje opravljanje dejavnosti oziroma dela v naslednjih primerih:
– če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register, oziroma opravlja dejavnost, ki je nima določene v temeljnem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane ali v temeljnem aktu določene dejavnosti,
– če podjetnik opravlja dejavnost, katere nima vpisane v ustrezen register, ali če nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti,
– če pravna oseba ali podjetnik opravlja dejavnost kljub začasni prepovedi opravljanja dejavnosti,
– če tuje podjetje ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji prek podružnic ali opravlja dejavnost brez ustreznega dovoljenja,
– če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen kot to določa ta ali drugi zakoni.

Vaše početje bi se lahko definiralo kot delo na črno, predvsem zaradi tega, ker je v nasprotju z Zakonom o dohodnini: Rezident in rezidentka (v nadaljnjem besedilu: rezident) je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) in od vseh dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije. Čeprav tisti, ki je sklenil avtorsko pogodbo, plača akontacijo dohodnine in vse prispevke, to še ne pomeni, da je s tem obveznost končana. Tudi vi bi morali prijaviti dohodek, ki ga na ta način dobite, saj je dohodnina osebni davek, ki se veže na dohodek določene osebe ne pa na dohodek kot tak. Če bi želeli, da je vaše početje v skladu z zakonodajo, bi morali tudi vaš dohodek prijaviti, kar pa bi dejansko pomenilo, da ste plačali več davka, kot ga bi, če bi se dohodek takoj delil.

Ker enako velja tudi za študentske napotnice, svetujemo, da vsak glasbenik zase pridobi dohodek ali pa ustanovite kakšno pravno osebo. Ta ne bo davčni zavezanec, dokler ne boste prekoračili premoženjskega cenzusa, dobili boste torej čisto vrednost. Potem pa vsak glasbenik sklene pogodbo s to pravno osebo in pravilno odvede dohodnino.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura