www.artservis.org | info@artservis.org

SCCA-Ljubljana | Evrokultura

O PRIROČNIKU OKROŽNICA BAZA POVEZAVE FORUM ENGLISH

| ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE | Vprašanja in odgovori |

ORGANIZACIJA
-Nadomestilo v primeru bolezni, nege, poškodbe
-Registriranje medija in statut
-Delo na črno
-Mesečno obvestilo o prispevkih
-Različne oblike registracij
-Status samozaposlenega v kulturi
-Kombinacija samozaposlitve in zaposlitve
-Kako zaposliti delavca?
-Obdavčitev za kulturo
-Normirani stroški in poslovne knjige
-Poslovni račun za samozaposlene
-Obveznosti za društvo
-Prispevki za socialno varnost

DEJAVNOST
-Plakatiranje v MOL
-Brezplačna domena .si
-Knjižnično nadomestilo
-Informacijska podpora o EU
-Roki za pritožbe
-Status "javni interes na področju kulture
-Zastopniki za kulturo
-Prijava javne prireditve
-Pridobitev vabilnega pisma za tujce
-Izvoz ali iznos umetnin
-Ravnanje z osebnimi podatki
-Prijava patenta v RS
-Copyleft
-Creative Commons
-Delo v NVO

FINANCE
-Množično financiranje s pomočjo interneta
-Cenzusi za samozaposlene v kulturi
-Obračunavanje DDV pri samozaposlenih v kulturi
-Subvencija za samozaposlitev
-Izenačena davčna stopnja za vse nosilce knjig
-Sledna pravica
-Kako pridobivati finančna sredstva?
-Avtorska pogodba
-Podjemna pogodba
-Pogodba o poslovnem sodelovanju
-Donatorstvo in sponzorstvo v Sloveniji
-Davčna številka za tujce
-Izstavljanje računa za opravljeno storitev za samozaposlene
-Napoved dohodnine za samozaposlene

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori

Avtorsko delo med porodniško
10.6.2008

Vprašanje:

Lahko kot samozaposlena v kulturi med porodniškim dopustom opravljam avtorsko dejavnost, izdajam račune, prejemam plačila?

Kakšna je razlika v prejemkih in ugodnostih v zvezi z nosečnostjo in materinstvom, če si uredim stalno prebivališče pri partnerju, pred ali po porodu ali pa sploh ne (imava različni upravni enoti)? Lahko partner, ki je redno zaposlen, glede na moj status normalno koristi očetovski dopust?

Odgovor:

Ne vidimo nikakršne ovire, da med porodniškim dopustom ne bi opravljali dela na podlagi avtorske pogodbe. Potrebno je le poskrbeti za vse, kot to velja za "običajno" delo po avtorski pogodbi  - prijava potrebe na Zavod za zaposlovanje, akontacija dohodnine itd…

Na podlagi 41. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP je osnova za izračun starševskega nadomestila (ta vključuje tako porodniško nadomestilo kot nadomestilo za nego in varstvo otroka), povprečje osnove, od katerih so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mescih pred vložitvijo vloge za starševski dopust. Nadomestilo tako ni odvisno od kraja vašega bivališča oziroma od skupnega bivališča z očetom ali od skupnih prihodkov članov gospodinjstva.

Pravica do otroškega dodatka pa je po drugi strani odvisna od dohodka na družinskega člana. Če ta presega določeno mejo, starši nimajo pravice do dodatka. V kolikor tako bivate skupaj z očetom, se bi pri ugotavljanju cenzusa upošteval tudi njegov dohodek. Otroški dodatek se odmeri za obdobje enega leta (70 .čl. ZSPD). V kolikor v tem letu pride do spremembe bivališča (in s tem do novih družinskih članov), se bo v naslednjem letu upošteval dohodek vseh družinskih članov.

Na podlagi 23. čl. ZSDP ima oče pravico do očetovskega dopusta ob rojstvu otroka oziroma otrok, in sicer v trajanju 90 dni. Ta pravica tako ni vezana na vaš status. Te pravice pa izjemoma nima če:
-         mati rodi mrtvega otroka,
-         mu je odvzeta roditeljska pravica oziroma so prepovedani stiki z otrokom skladno s posebnim zakonom,
-         otrok živi pri materi ali pri drugi osebi ter oče ne varuje in ne neguje otroka.

Vprašanja in odgovori | Pravno obvestilo O PRIROČNIKU | OKROŽNICA | BAZA | POVEZAVE | FORUM | ENGLISH
ORGANIZACIJA | DEJAVNOST | FINANCE
Vprašanja in odgovori
| Brezplačno pravno svetovanje
www.artservis.org | info@artservis.org |
SCCA-Ljubljana | Evrokultura